Samorząd zawodowyzrzeszenie osób wykonujących ten sam zawód i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu[1], powstałe w celu reprezentowania ich interesów[2].

Samorząd zawodowy w Polsce

edytuj

W Polsce określenie może oznaczać następujące organizacje samorządowe:

Ponadto pewne cechy i uprawnienia samorządu zawodowego posiadają;

 • samorząd gospodarczy rzemiosła – ze względu na szerokie uprawnienia w zakresie kształcenia zawodowego oraz wpisu na listę biegłych sądowych
 • społeczno-zawodowe organizacje rolników, ze względu na obowiązek zrzeszenia kółek rolniczych oraz związków rolników, kółek i organizacji rolniczych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, stanowienie przez Krajowy Związek z mocy ustawy naczelnej reprezentacji rolników indywidualnych oraz związku rewizyjnego dla zrzeszonych organizacji, a także pełnienie przez szereg rolniczych zrzeszeń branżowych lub ich związków funkcji związku hodowców w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • zrzeszenie publicznoprawne Polski Związek Łowiecki – ze względu na władzę wydawania i cofania uprawnień do wykonywania polowań, dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów łowiectwa, prowadzenie sądownictwa łowieckiego, a także stanowienie przez oddziały okręgowe PZŁ organów rejestrowych dla kół łowieckich
 • organizacje społeczne będące:
  • podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ratownictwa wodnego – ze względu na samorządowy ustrój oraz władzę nadawania lub cofania ich członkom uprawnień ratownika wodnego
  • podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ratownictwa górskiego – ze względu na samorządowy ustrój oraz władzę nadawania lub cofania ich członkom uprawnień ratownika górskiego
  • ochotniczymi strażami pożarnymi – ze względu na samorządowy ustrój oraz władzę nadawania lub cofania ich członkom uprawnień strażaka OSP
 • polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paralimpijski – ze względu na samorządowy ustrój oraz władzę nadawania, zawieszania lub cofania w określonym sporcie lub ich grupie licencji zawodniczej, licencji trenera, dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych, uprawnienia do wydawania patentów żeglarskich lub motorowodnych, pełnienia funkcji organu rejestrowego w odniesieniu do jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, a także uprawnienia związane z selekcją i prowadzeniem kadry narodowej.

Przypisy

edytuj
 1. Włodzimierz Chróścik: Pomiędzy pragmatyzmem a populizmem. Przyszłość prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego w kontekście zmian rynku usług prawnych i zmian legislacyjnych. W: Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2014, s. 17. ISBN 978-83-63220-53-2.
 2. samorząd zawodowy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-07-05].