Sanok. Dzieje miasta

Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kirykamonografia historyczna dotycząca historii miasta Sanoka.

Sanok. Dzieje miasta
Ilustracja
Okładka książki (autor zdjęcia przedstawiającego panoramę miasta: Władysław Szulc)
Autor

Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka

Tematyka

historia miasta

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Polska

Język

polski

Data wydania

1995

Wydawca

Wydawnictwo i Drukarnia Secesja

Pomysł stworzenia publikacji w latach 80. przedstawił Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wyraz wdzięczności dla społeczności miasta Sanoka za wkład przy odbudowaniu Pałacu Tadeusza Stryjeńskiego przy ul. Stefana Batorego w Krakowie, zwanego Collegium Sanockie; inicjatywę wsparł rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Józef Andrzej Gierowski; jako pierwsi swoje starania wykonali pracownicy naukowi uczelni prof. Michał Pułaski i prof. Irena Kaniewska, a ostatecznie prace nad koncepcją publikacji dobór jego twórców przejął prof. Feliks Kiryk[1] (pochodzący z Ziemi Sanockiej ówczesny rektor WSP w Krakowie[1]), pod którego kierunkiem powstało dzieło końcowe[2]. Podczas pracy nad monografią historycy korzystali z materiałów źródłowych, które przekazały: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (księgi ławnicze miasta Sanoka), Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie oraz archiwa i działy rękopisów bibliotek naukowych w Polsce[3].

Autorami książki byli pracownicy Instytutu Historii i Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą w Rzeszowie, pracownicy muzeów w Krakowie, a także nauczyciele historii pochodzący ze szkół średnich w Sanoku[4]. Autorami poszczególnych podrozdziałów książki zostali[5]:

Autorzy części tematycznych otrzymali tematy swoich rozpraw w 1987, zaś z uwarunkowania polityczne w pełni swobodne prace mogli rozpocząć od początku lat 90[1]. Pierwotnie współautorem publikacji miał być także Adam Fastnacht, jednak zrezygnował ze swojego udziału, m.in. z uwagi na niemożność skorzystania z zasobów bibliotek lwowskich[1].

Wydanie książki powstało z funduszy miasta Sanoka, do czego starania poczynił przewodniczący Rady Miasta, Andrzej Bożydar Radwański[1]. W części koszty wydania książki sfinansował Komitet Badań Naukowych[6] oraz w ok. 20% Uniwersytet Jagielloński[1]. Książka została wydała Wydawnictwo i Drukarnia Secesja w Krakowie[6]. Prawa autorskie do książki zachował Urząd Miasta Sanoka[6]. Autorem dwóch zdjęć przedstawiających panoramę miasta Sanoka, wydrukowanych na zewnętrznej okładce książki był Władysław Szulc[6]. Opracowanie redakcyjne wykonała Ewa Kulawik, a redaktorem technicznym był Henryk Babral[6]. Pod względem technicznym publikacja została wykonana metodą szytą, z twardą i polakierowaną okładką[1].

Nakład książki wyniósł 2000 egzemplarzy[1]. Egzemplarze publikacji trafiły do Sanoka 26 maja 1995[7]. W 1995 zarząd miasta Sanoka wyznaczył cenę książki w wysokości 35 zł, zaś sprzedaż promocyjna publikacji odbyła się 17 czerwca 1995 w trakcie obchodów 75-lecia istnienia Zespół Szkół Ekonomicznych w Sanoku na lodowisku Torsan przy udziale autora, prof. Feliksa Kiryka[8].

Książka zdobyła pierwsze miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu w kategorii monografii i innych opracowań krajoznawczych[9][10].

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g h Leszek Puchała. 1000 stron dziejów Sanoka. „Tygodnik Sanocki”, s. 1, Nr 22 (186) z 2 czerwca 1995. 
  2. Feliks Kiryk: Wstęp. W: Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 5. ISBN 83-86077-57-3.
  3. Feliks Kiryk: Wstęp. W: Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 6. ISBN 83-86077-57-3.
  4. Feliks Kiryk: Wstęp. W: Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 6-7. ISBN 83-86077-57-3.
  5. Spis treści. W: Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 1010-1012. ISBN 83-86077-57-3.
  6. a b c d e Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 4. ISBN 83-86077-57-3.
  7. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 320, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
  8. „Dzieje miasta” już w sprzedaży. „Tygodnik Sanocki”, s. 1, Nr 24 (188) z 16 czerwca 1995. 
  9. Joanna Kozimor. Monografia Sanoka najlepsza!. „Tygodnik Sanocki”. Nr 43 (259), s. 3, 18 października 1996. 
  10. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 333, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 

Bibliografia edytuj