Saratowska Suworowska Szkoła Wojskowa

Saratowska Suworowska Szkoła Wojskowa (ros. Саратовское суворовское военное училище, СвСВУ) – specjalistyczna szkoła w Saratowie (ZSRR) dla chłopców w wieku szkolnym, będąca odpowiednikiem liceum wojskowego, działająca od 1944 do 1962.

Radzieckie specjalistyczne szkoły wojskowe dla chłopców zostały utworzone po napaści Niemiec na ZSRR, zgodnie z postanowieniem Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 21 sierpnia 1943 „w sprawie pilnych działań w celu przywrócenia gospodarki na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej”. Oprócz innych form pomocy dla sierot wojennych (sierocińce) była również część dotycząca utworzenia skoszarowanych szkół wojskowych dla dzieci i młodzieży. Wtedy właśnie szkoły średnie tego typu otrzymały swoją nazwę od rosyjskiego generała Aleksandra Suworowa.

Szkoły zapewniały wykształcenie średnie i jednocześnie przygotowały swoich uczniów do wstąpienia do wyższych wojskowych szkół dowódczych wojsk lądowych.

Absolwenci SWU nazywają siebie suworowcami.

Historia

edytuj

Szkołę utworzono w okresie od 1 lipca do 1 października 1944 na podstawie Dyrektywy Sztabu Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego Nr ORG/1/13864 z 20 czerwca 1944.

Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 18 sierpnia 1944 Szkoła w dniu 8 listopada 1944 została odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru i Honorowym Dyplomem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.

Szkoła została rozwiązana w okresie pd 1 sierpnia do 31 sierpnia 1960 Dyrektywą dowódcy Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego Nr OMU/1/2574 z 22 lipca 1960.

Podczas swojego istnienia Saratowska SSW miała 12 promocji – 852 absolwentów. Ponad 60% absolwentów zostało żołnierzami zawodowymi, wśród nich było 18 generałów.

Ponad 50 absolwentów zostało znanymi postaciami w dziedzinie nauki i technologii, w tym doktorami nauk, laureatami Nagród Leninowskich, jak również wybitnymi postaciami kultury i sztuki Związku Radzieckiego.

Komendanci Szkoły

edytuj

Absolwenci

edytuj

Bibliografia

edytuj