Sartan

biblijna miejscowość w Dolinie Jordanu.
Zobacz też: sartan – antagonista receptora angiotensyny II.

Sartan – miejscowość w Dolinie Jordanu, położona według Księgi Jozuego (Joz 3,16) na północ od Adama. Zgodnie z 1 Księgą Królewską (1Krl 7,46) za czasów Salomona (X wiek p.n.e.) pomiędzy Sartan a Sukkot produkowano naczynia. Odpowiadający tej wzmiance fragment z 2 Księgi Kronik (2Krn 4,17) wymienia nazwę Seredata. Zestawienie obu nazw spowodowało, że część badaczy uznała Sartan i Sareda za tę samą miejscowość, skąd pochodził syn NebataJeroboam. Przeciwnicy tej teorii z jednej strony są zdania, że Sartan położony był nad Jordanen, z drugiej zaś, że Sartan jest tożsamy z Sereratem, gdzie według Księgi Sędziów (Sdz 7,22) ukryli się Midianici podczas pościgu Gedeona[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, oprac. A. Negev, Warszawa 2002, s. 392. Na książce ​ISBN 82-7157-461-4​; ​ISBN 83-7157-461-4​.