Satyros (IV w. p.n.e.) – starożytny grecki architekt. Razem z Pythysem zaprojektował i zbudował mauzoleum króla Mauzolosa uznawane za jeden z siedem cudów świata.

Satyros z Paros
Σάτυρος
Miejsce urodzenia

Paros

Praca
Budynki

Mauzoleum w Halikarnasie

Rekonstrukcja mauzoleum w Halikarnasie