Satyros z Paros

Satyros (IV w. p.n.e.) – starożytny grecki architekt. Razem z Pythysem zaprojektował i zbudował mauzoleum króla Mauzolosa uznawane za jeden z siedem cudów świata.

Satyros z Paros
Miejsce urodzenia Paros
Praca
Budynki Mauzoleum w Halikarnasie
Rekonstrukcja mauzoleum w Halikarnasie