Scientiae radices – multidyscyplinarne czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z dziedziny architektury i budownictwa, chemii, inzynierii i technologii chemicznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, fizyki i nauk medycznych. Wydawane jest w języku angielskim jako czasopismo o otwartym dostępie.

Scientiae radices
Ilustracja
Częstotliwość

Kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

26-600 Radom, Rynek 15

Wydawca

Radomskie Towarzystwo Naukowe

Tematyka

chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, budownictwo, medycyna

Język

angielski

Pierwszy numer

2022

Redaktor naczelny

Prof. Radomir Jasiński

ISSN

2956-4808

DOI

10.58332

Strona internetowa

Scientiae radices jest indeksowane przez: CrossRef, BazTech, Google Scholar, ResearchGate oraz ROAD database.

Redaktorem naczelnymi jest Prof. Radomir Jasiński [1].

Przypisy edytuj

  1. Scientiae radices - Editorial Board [dostęp 2021-12-21].