Sebastian Czapski

kasztelan chełmiński

Sebastian Czapski herbu Leliwa (zm. 4 marca 1699) – kasztelan chełmiński.

Sebastian Czapski
Herb
Leliwa
Rodzina

Czapscy herbu Leliwa

Data śmierci

4 marca 1699

Ojciec

Piotr Czapski

Matka

Heleny z Konarskich

Dzieci

Franciszek

Rodzeństwo

Aleksander Jan Czapski

Syn Piotra i Heleny z Konarskich, brat Aleksandra Jana, podkomorzego malborskiego i Franciszka Mirosława, podkomorzego malborskiego. Żonaty z Magdaleną Wilczyńską, z którą miał trzech synów: Piotra Jana (wojewodę pomorskiego), Franciszka (duchownego, scholastyka i oficjała generalnego chełmińskiego, zmarłego w 1754 roku) i Melchiora (miecznika ziem pruskich, zmarłego przed 1729 rokiem)[1].

W latach 1685–1689 wzniósł w Rywałdzie nowy kościół, do którego ufundował nowe wyposażenie i sprowadził przechowywaną czasowo w Radzyniu słynącą łaskami figurę Madonny z Dzieciątkiem[2].

Od 1673 chorąży chełmiński, kasztelan chełmiński w latach 1683–1699. Od 1685 roku pełnił urząd podkomorzego malborskiego.

Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1683 roku, sejm nadzwyczajny 1688/1689 roku, poseł sejmiku malborskiego na sejm 1690 roku[3]. Poseł sejmiku województwa malborskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[4].

Pochowany został w kościele ojców bernardynów w Nowem.

PrzypisyEdytuj

  1. Adam Boniecki: Herbarz Polski. T. III. s. 276.
  2. Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny. Pelplin: 1928, s. 547–550.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 593.
  4. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 110.

BibliografiaEdytuj

  • Polski Słownik Biograficzny (tom 3, str. 193)
  • Adam Boniecki Herbarz Polski (tom 3, str. 276) – Czapscy herbu Leliwa