Sebastian Machowski (pułkownik)

Sebastian Machowski herbu własnego (zm. 1672) – regimentarz, pułkownik, oboźny wojskowy w 1654 roku[1].

Abdank Machowskich

Jako podkomendny Czarnieckiego uczestniczył w bitwach ze Szwedami pod Gołębiem i pod Warką w 1656, gdzie dowodził pułkiem hetmańskim.

Jako pułkownik pułku hetmańskiego, jednocześnie porucznik w husarskiej chorągwi hetmana Rewery-Potockiego i rotmistrz własnej chorągwi pancernej brał udział w bitwie pod Cudnowem w 1660.[2]

W roku 1664 w Korsuniu na podstawie pełnomocnictw królewskich kazał rozstrzelać domniemanego zdrajcę, prawdopodobnie kontaktującego się z Moskwą, wojewodę kijowskiego Iwana Wyhowskiego – współtwórcę Ugody Hadziackiej.

Zgodnie z prawem pułkownik Machowski nie miał prawa sądzić sądem obozowym senatora Rzeczypospolitej Wyhowskiego. Zatem spadkobiercy Wychowskiego zaskarżyli decyzję o konfiskacie byłego posiadania Wyhowskiego, starostwa Barskiego. Spadkobiercy (Ostafi syn Iwana) sprzedali starostwo Jerzemu Dominikowi Lubomirskiemu jeszcze w 1698 r. De facto Lubomirski został dzierżawcą starostwa ok. 1710. Jednak de iure konstytucja sejmowa uznała skargę spadkobierców za zasadną tylko w 1775 r.[3]

W roku 1666 – dowódca dywizji koronnej, która będąc na zimowym leżu niespodziewanie zaatakowana została w Ścianie i Braiłowie przez hetmana kozackiego Piotra Doroszenkę wspomaganego przez Ordę Krymską. Bitwa skończyła się pogromem wojsk polskich (w skład których wchodziły 4 chorągwie tatarów polskich). Machowski dostał się do niewoli.

PrzypisyEdytuj

  1. Krzysztof Chłapowski, O urzędzie oboźnego w XVI i pierwszej połowie XVII w., w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 149.
  2. Łukasz Ossoliński, «Kampania na Ukrainie 1660 roku», 1995
  3. M. Hruszewski: Барское староство, исторические очерки (XV - XVIII веков). Kijów: 1894. (ros.)