Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1922–1927)

Sejm I kadencji (1922–1927) to niższa izba parlamentu wybrana 5 listopada 1922.

Rzeczpospolita
Polska

Godło II RP

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka II RPPierwsze posiedzenie Sejmu RP 28 listopada 1922
Żydowskie Koło Parlamentarne z czasów Sejmu I kadencji

Sejm I kadencji został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów pięcioprzymiotnikowych (bezpośrednich, powszechnych, równych, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym) przeprowadzonych na podstawie Konstytucji uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1922[1].

Marszałkiem Sejmu I kadencji był Maciej Rataj.

Sejm I kadencji wybrał wraz z Senatem I kadencji jako Zgromadzenie Narodowe trzech Prezydentów RP:

Wyniki przeprowadzonych 5 listopada 1922 wyborów do Sejmu I kadencji (1922–1927) edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Posłowie na Sejm I kadencji (1922–1927).
Klub przewodniczący Klubu Liczba głosów (w tys.) Mandaty poselskie
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej Wojciech Korfanty
2 789
169
Blok Mniejszości Narodowych Izaak Grünbaum
1 398
66
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” Wincenty Witos
1 148
70
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” Stanisław Thugutt
947
49
Polska Partia Socjalistyczna Ignacy Daszyński
907
41
Narodowa Partia Robotnicza Karol Popiel
473
18
Zjednoczone Stronnictwa Narodowo-Żydowskie Małopolski Wschodniej Emil Sommerstein
169
15
Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica
127
4
Związek Proletariatu Miast i Wsi
122
2
Związek Narodowo-Żydowski Zachodniej Małopolski
87
2
Chliboroby - Rusini
81
5
Ogólnożydowski Związek Robotniczy w PolsceBund
81
0
Polskie Stronnictwo Ludowe – Grupa Stapińskiego Jan Stapiński
60
2
Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy Nouch Pryłucki
51
1
inne
308
0
Razem
8 748
444

Sejm I kadencji rozwiązany został 27 listopada 1927[2]. Następny sejm, Sejm II kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 4 marca 1928.

Prezydium klubów edytuj

Związek Ludowo-Narodowy [3] edytuj

Prezes: Stanisław Głąbiński (polityk), Wiceprezes 1. Marian Seyda 2. Dr. Harusewicz, zastępcy wiceprezes: Konstanty Kowalewski, Władysław Kucharski (minister), Zarząd: Gabriela Balicka, Chełmoński, Gościcki, Kazimierz Lutosławski, Szebeko, Wierczak, Załuska, Zamorski,

Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" edytuj

Prezes: Wincenty Witos, wiceprezesi: Stanisław Biały, Jan Bryl, Dr. Władysław Kiernik, Andrzej Pluta, Komisja parlament.: Józef Bednarczyk, Paweł Bobek, Dr. Józef Buzek, Jan Dębski, Alfons Erdman, Bronisław Krzyżanowski, Jan Nawrocki, Stanisław Osiecki, Władysław Ostrowski, Jakób Pawłowski, Andrzej Średniawski

Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" edytuj

Prezes: Stanisław Thugutt, wiceprezesi: Dr. Józef Putek, Eustachy Rudziński, sekretarze: Kazimierz Bagiński, Sylwester Wojewódzki, komisja parlament.: Wincenty Baranowski, Dr. Kazimierz Bartel, Ludwik Chomiński, Jan Ledwoch, Wacław Łypacewicz, Maksymilian Malinowski, Tadeusz Niedzielski, Julian Poniatowski, Jan Smoła

Narodowe Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy edytuj

Prezes: Józef Chaciński, wiceprezesi: Edmund Bigoński, Ludomił Czerniewski, Karol Holeksa, sekretarze: Albin Nowicki, Paweł Romocki, skarbnik: Michał Kwiatkowski, komisja parlamentarna: prezes, wiceprezesi, Tadeusz Błażejewicz, Wacław Bitner, Wojciech Korfanty

Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów edytuj

Prezes: Norbert Barlicki, wiceprezesi: Jędrzej Moraczewski, Stanisław Posner, sekretarz: Zygmunt Piotrowski, zastępca sekretarza: Julian Smulikowski, gospodarz: Antoni Pączek, komisja parlamentarna: Kazimierz Czapiński, Ignacy Daszyński, Dr. Herman Diamand, Dr. Stefan Kopciński, Dr. Herman Lieberman, Mieczysław Niedziałkowski, Dr. Feliks Perl, Kazimierz Pużak, Zygmunt Żuławski.

Koło Żydowskie w Sejmie Rz. Pol. edytuj

Heszel Farbstein, Izaak Grünbaum, Dr. Bernard Hausner, Eliasz Kirszbraun, Dr. Henryk Rosmarin, Dr. Adolf Silberschein, Dr. Abraham Thon Ozjasz

Klub Chrześcijańsko-Narodowy edytuj

Prezes: Edward Dubanowicz, wiceprezesi: Alfred Chłapowski, Franciszek Maślanka, Dr. Stanisław Stroński

Klub Ukraiński edytuj

Prezes: Antin Wasyńczuk, wiceprezes: Samuel Podhirski, Mikołaj Pirogow, sekretarz: Jakób Wojtiuk

Narodowa Partia Robotnicza edytuj

Prezes: Stanisław Wachowiak, wiceprezesi: Antoni Banaszak, Adam Chądzyński, sekretarze: Marcin Milczyński, Stanisław Piecha

Zjednoczenie Posłów Niemieckich edytuj

Prezes: Eugeniusz Naumann, wiceprezesi: ks. Józef Klinke, Józef Spiekerman, August Utta.

Klub Białoruski edytuj

Prezes: Bronisław Taraszkiewicz, wiceprezesi: Sergiusz Baranow, Adam Stankiewicz, sekretarz: Antoni Owsianik, członek prezydium: Wieczysław Bogdanowicz.

Komisje edytuj

Lista komisji [3] edytuj

nazwa przewodniczący klub
Administracyjna Stanisław August Thugutt Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Budżetowa Stanisław Głąbiński (polityk) Związek Ludowo-Narodowy
Komunikacyjna Kazimierz Bartel Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Konstytucyjna Kazimierz Lutosławski Związek Ludowo-Narodowy
Morska Antoni Anusz Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Ochrony pracy Aleksander Wóycicki Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
Odbudowy kraju Jan Bryl Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Opieki społecznej i inwalidzka Edmund Bigoński Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
Oświatowa Stefan Sołtyk Związek Ludowo-Narodowy
Petycyjna Józef Skrzypa Klub Ukraiński
Prawnicza Zygmunt Marek Polska Partia Socjalistyczna
Przemysłowo-handlowa Andrzej Wierzbicki (polityk) Związek Ludowo-Narodowy
Regulaminowa i nietykalności poselskiej Zygmunt Rabski Narodowa Partia Robotnicza
Robót publicznych Władysław Kucharski (minister) Związek Ludowo-Narodowy
Rolna Tomasz Wilkoński Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Skarbowa Stanisław Osiecki Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
do walki z drożyzną Tomasz Arciszewski Polska Partia Socjalistyczna
Wojskowa Czesław Mączyński Klub Chrześcijańsko-Narodowy
Spraw zagranicznych Jan Dąbski Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Zdrowia publicznego Salomon Weinzieher Bezpartyjny

Poznań : Wielkopolska Księg. Nakł. K. Rzepeckiego

Data publikacji

1923

Przypisy edytuj

  1. Pierwsze dni Sejmu i Senatu. „Nowości Illustrowane”. Nr 44, s. 1, 9 grudnia 1922. 
  2. Henryk Zieliński, Historia Polski 1864–1939, PWN Warszawa, wyd. III, 1971
  3. a b https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/54063/edition/70278/content

Bibliografia edytuj

  • Siedlik Tadeusz A., Historia Polski 1900-1939, Warszawa 1993
  • Sejm i Senat 1922-1927: podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań, : Wielkopolska Księg. Nakł. K. Rzepeckiego, 1923