Sejm inkwizycyjny 1592

sejm I Rzeczypospolitej w 1592 r.

Sejm inkwizycyjny (7 września19 października 1592) – na sejmie tym ujawnione zostały tajne projekty królewskie dotyczące przymierza z Habsburgami. Dokumenty te wywołały oburzenie szlachty i spowodowały ostry atak na króla ze strony Jana Zamoyskiego.

Zobacz też Edytuj

Zobacz też kategorię: Posłowie na sejm inkwizycyjny 1592.

Bibliografia Edytuj

Henryk Samsonowicz: Historia Polski do roku 1795. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1985, s. 315. ISBN 83-02-02296-9.