Sejm koronacyjny 1764

Sejm koronacyjny 1764I Rzeczypospolitej, został zwołany 10 września 1764 roku do Warszawy.

Sejmiki przedsejmowe w województwach odbyły się 29 października 1764 roku. Marszałkiem sejmu obrano Jacka Małachowskiego starostę piotrkowskiego.

Obrady sejmu trwały od 3 do 20 grudnia 1764 roku[1].

Sejm zatwierdził reformy sejmu konwokacyjnego 1764 i konstytucje sejmu elekcyjnego z tegoż roku, zachował w mocy postanowienia pacta conventa Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeprowadził także złączenie konfederacji generalnych Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Lista ustaw przyjętych na sejmie:[2] edytuj

 1. - (brak nazwy, potwierdzenie ustaw przyjętych na sejmie elekcyjnym)
 2. Acta Interrgni
 3. Złączenie Konfederacyi oboyga narodów
 4. Akt przystąpienia Stanów zkonfederowanych W. X. Lit. do zkonfederowanych Stanow Koronnych
 5. Obiaśnienie władzy Kommissyi Skarbowey
 6. Approbacya ordynacyi Kommissyi Skarbowey
 7. Palestra Sądu Kommissyi Skarbowey
 8. Wyznaczenie mieysca iuryzydkcyom ultimae instantiae I. K. Mci y Rzeczypospolitey
 9. Assekuracya konserwacyi papierów publicznych
 10. Deklaracya cła generalnego
 11. Obostrzenie prawa o dupli kwarty
 12. Ustanowienie miary generalney
 13. Zniesienie pogłownego,podymnego, tak w Koronie, iako y w W. X. Lit.
 14. Zniesienie foraliorum
 15. Most na Wiśle pod Warszawą
 16. Kwit sukcessorom W. niegdyś Ossolińskiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego
 17. Kwit sukcessorom W. Iana Kantego Moszyńskiego Podskarbiego W. Koronnego
 18. Kwit sukcessorom zmarłych Podskarbich: Czapskiego y Grabowskiego
 19. Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu Wielkiemu Koronnemu
 20. Przywrócenie kosztow W. Xiążęciu Augustowi Czartoryskiemu
 21. Rekompensa Urodzon. Darowskiemu
 22. Subsidium miastu Elblągowi
 23. Gratitudo Urodzonemu Marszałkowi Seymu Electionis tudzież UU. Sekretarzom
 24. Wypłacenie summy sukcessorom Ur. Kazimierza Karwowskiego Marszałka Seymowego
 25. Nagroda Fuernierowi
 26. Lustratorowie Woiewodztwa Kijowskiego
 27. Przywrócenie iuryzdykcyi Marszałkowskiey Wielmożnemu Franciszkowi Bielińskiemu
 28. Wyznaczenie Assessorów do Sądów naszych
 29. Compositie inter Status
 30. Alternata Prowincyi
 31. Obiaśnienie konstytucyi dawnieyszych o trwaniu sessyi Seymowych
 32. Korrektura Trybunału
 33. Obiaśnienie prezydencyi Lwowskiey
 34. Deklaracya Ziemstw Woiewodztwa Sandomirskiego Powiatow Radomskich
 35. Upewnienie mieysca sądzenia się w Trybunale Ziemi Dobrzyńskiey
 36. Sądy Ziemskie Warszawskie
 37. Sądy Ziemskie Czerskie
 38. Kommissya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey
 39. Przydanie Surrogata Urodzonemu Brzozowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu y Grodzkiemu Ciechanowskiemu
 40. Ustawa Rokow Ziemskich Woiewodztwa Podlaskiego Ziemi Drohickiey
 41. Pozwolenie Sądów Grodzkich w Goniądzu
 42. Przeniesienie xiąg Ziemskich Ziemi Rawskiey do miasta Białły
 43. Alternata Pisarza Ziemskiego Płockiego z Pisarzem Ziemskim Ziemi Zawskrzynskiey
 44. Przeniesienie suscepty Grodzkiey Płockiej z Srzeńska do Mławy
 45. Rewizya xiąg Ziemi Liwskiey
 46. Deklaracya konstytucyi Seymu Convocationis uchwaloney Komissyi Woyskowey
 47. Deklaracya Sądowey iuryzdykcyi nad Gwardyami naszemi
 48. Kwit Urodzonemu Fryderykowi Bruhlowi
 49. O obieraniu Posłow na Seymu, y Deputatow na Trybunał w Woiewodztwach Poznańskim, Kaliskim y Ziemi Wschowskiey
 50. O Posłach Woiewodztwa Lubelskiego
 51. Ustawa Podkomorzych, y Ziemstwa w Powiatach Żytomirskim y Owruckim Woiewodztwa Kiiowskiego
 52. Ustanowienie Seymikow Gospodarkich w Woiewodztwie Mazowieckim
 53. O obieraniu Poslow Pruskich
 54. Postanowienie płaty Smolakom Ziemi Halickiey
 55. Lustracja podatku czopowego y szelężnego w Ziemi Chełmskiey
 56. Przedłużenie Seymu
 57. Przysięga Urodzonego Seymowego Sekretarza
 58. Xięstwo Kurlandzkie y Semigalskie
 59. Warunek praw religii Katolickiey w Xięstwach Kurlandzkim y Semigalskim
 60. Kommissya do traktowania z Dworem Rossyiskim
 61. Deklaracya do traktowania z Dworem Berlińskim
 62. Approbacya Sądów Pogranicznych Woiewodztwa Bracławskiego z Tatarami
 63. Pensya Sędziom Pogranicznym Woiewodztwa Podolskiego
 64. Interessa z Dworem Saskim
 65. Urzędy Koronne
 66. Kasztelnia Buska, y Urzędy Ziemskie Powiatowe różnych Woiewodztw
 67. Pozwolenie Woiewodztwu Bełzkiemu Podkomorzego dla Ziemi Buskiey
 68. Wyznaczenie mieysca dla Podkomorzego Wschowskiego, ostrzeżenie iuryzdykcyi Starosty y Ziemstwa Wschowskich
 69. Dom nasz Krolewski
 70. Reintegracya dóbr Starostwa Halickiego
 71. Wsi naszych Sołomka y Zurawka rozporządzenie
 72. Assekuracya dożywocia Urodzonym Ordynatom Zamoyskim małżonkom na Starostwo Płoskierowskie y Tarnawstkę
 73. Przeprawy Wielko-Polskie
 74. Przeniesienie akt Generału Kiiowskiego z Lublina do Lwowa
 75. Dobra stołu Krolewskiego
 76. Miasto Zakroczym
 77. Konserwacya puszczy Niepołomskiey
 78. Approbata zamiany dobr Kuchar y Rudna ekonomicznych I. K. Mci za dobra wieś Bogucice dziedziczne Urodzonego Iana z Slas Slaskiego, Woyskiego Woiewodztwa Krakowskiego
 79. Uspokoienie granic między dobrami dziedzinemi Dźwiniaczem y Starostwem Czerwonogrodzkim
 80. Approbacya sprzedaży medietatis wsi Gnatowice ia rem Urodzonego Bazylego Walickiego Kasztelana Sochaczewskiego
 81. Dobra Brwilno y Bielawy
 82. Przyczynienie placow do rozprzestrzenienia zamku Warszawskiego
 83. Pozwolenie kupienia placow Tepperowi w Warszawie
 84. Szkoła rzemieślnicza w Opolu
 85. Szpitale Warszawskie
 86. Approbacya fundacyi domu Nacyonaluego w Rzymie, oraz szpitala y alumnatow przy nim fundowanych
 87. Forteca Częstochowska
 88. Korony y insignia Krolewskie
 89. Libertacya placow Urodzonych Kaczyńskiego i Kłopotowskiego
 90. Iarmark w miasteczku Siedlcach
 91. Indygenat Urodzonych Bruhlow
 92. Indygenat Urodzonego Iozefa Gabaleona Salmoura
 93. Indygenat urodzonemu Pyrhys de Varille szlachcicowi Francuskiemu
 94. Indygenat Urodzonemu Ierzemu Bertrandowi
 95. Indygenat Urodzonych Riaucoura y Schmidta
 96. Indygenat Urodzonego Szymona Gorticellego
 97. Nobilitacya Urodzonych Hiżów
 98. Nobilitacya na rekommendacyą Wielmożnego Xcia Augusta Czartoryskiego Woiewody Generała Ziem Ruskich, iako Generalnego Regimentarza woysk Koronnych
 99. Nobilitacya zasłużonych w woysku Koronnym
 100. Nobilitacya UU. Brzozowskiego, Nowickiego, Słomińskiego, Kozłowskiego y Fontanny
 101. Zachowanie przy prawach y prerogatywach szlacheckich, sukcessorow Ur. Iana Tatarowicza
 102. Warunek prerogatyw stanu szlacheckiego
 103. Approbacya przywileiu Aurati Equitis
 104. Wyiazdu za granicę pozwolenie
 105. Wniesienie się ad Ouriam Romanam o kanonizacye, y beatyfikacyą Stanisława Papczyńskiego
 106. Deklaracya Seymików relacyjnych w Woiewodztwach y Ziemiach Prowincyi Koronnych
 107. Szkoła rycerska
 108. Pretensye domow Iabłonowskich, Lubomirskich y sukcessorow niegdyś W. Rybińskiego Woiewody Chełmińskiego
 109. Recess do drugiego Seymu desiderirum Woiewodztw, Ziem y Powiatow[3]

Osobno zostały przyjęte konstytucje dla Wielkiego Księstwa Litewskiego.[4]

Zobacz też edytuj

Zobacz też kategorię: Posłowie na sejm koronacyjny 1764.

Przypisy edytuj

 1. Władysław Konopczyński. Chronologia sejmów polskich 1493-1793 (str. 167) [dostęp 2019-12-04]
 2. pisownia oryginalna
 3. Volumina Legum, t.7, s. 138 - 168.
 4. Volumina Legum, t.7, s. 169 - 186


Bibliografia edytuj