Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa podkarpackiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, VI kadencja Sejmiku, trwa w latach 2018–2023.

Sejmik
Województwa Podkarpackiego
Województwo

podkarpackie

Siedziba

Rzeszów
Polska

Adres

al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Liczba radnych

33 (do 2002 50)

Kadencja

VI (2018–2023)

Przewodniczący Sejmiku

Jerzy Borcz

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Jerzy Cypryś, Czesław Łączak, Wojciech Zając

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Rafał Polak

Strona internetowa

Sejmik Województwa Podkarpackiego składa się z 33 radnych[1], wybieranych w województwie podkarpackim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat[2] (w latach 1998–2018 kadencja trwała 4 lata).

Siedzibą sejmiku województwa jest Rzeszów[3].

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Jerzy Borcz, a marszałkiem województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wybory do SejmikuEdytuj

Radni do Sejmiku Województwa Podkarpackiego są wybierani w wyborach co 5 lat (do 2018 co 4) w pięciu okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji sejmiku może nastąpić w drodze referendum wojewódzkiego[4].

Okręg Liczba radnych Miasta na prawach powiatu Powiaty
1 8 Rzeszów łańcucki, leżajski, rzeszowski
2 6 brak dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski
3 5 Tarnobrzeg kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski
4 6 Przemyśl jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski
5 8 Krosno bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki

Organizacja SejmikuEdytuj

Sejmik tworzy 33 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje stałe:

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia
Komisja Budżetu Mienia i Finansów
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Główna
Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

Radni Sejmiku (stany na koniec kadencji)Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Radni sejmiku województwa podkarpackiego.

I kadencja (1998–2002)Edytuj

10
8
31
1
10 31 
Podział 50 mandatów:

     SLD: 10

     PS: 8

     AWS: 31

     RPO: 1

Prezydium[5]
Lista radnych[6]

Wybrani z list Akcji Wyborczej Solidarność:

Wybrani z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

Wybrani z list Przymierza Społecznego:

Wybrany z listy Ruchu Patriotycznego Ojczyzna:

II kadencja (2002–2006)Edytuj

6
5
6
7
9
Podział 33 mandatów:

     SLD-UP: 6

     Samoobrona: 5

     PSL: 6

     PR: 7

     LPR: 9

Prezydium[7]
 • Przewodniczący: Krzysztof Kłak
  • Wiceprzewodniczący: Janusz Chara
  • Wiceprzewodniczący: Stefan Struzik
Kluby radnych[8][9]

III kadencja (2006–2010)Edytuj

1
1
7
7
15
2
15 
Podział 33 mandatów:

     LiD: 1

     Samoobrona: 1

     PSL: 7

     PO: 7

     PiS: 15

     LPR: 2

Prezydium[10]
Kluby radnych[11][12]

IV kadencja (2010–2014)Edytuj

4
7
7
15
15 
Podział 33 mandatów:

     SLD: 4

     PSL: 7

     PO: 7

     PiS: 15

Prezydium[13]
Kluby radnych[14]

V kadencja (2014–2018)Edytuj

9
5
19
19 
Podział 33 mandatów:

     PSL: 9

     PO: 5

     PiS: 19

Prezydium[15]
 • Przewodniczący: Jerzy Cypryś
  • Wiceprzewodniczący: Dorota Chilik
  • Wiceprzewodniczący: Maciej Lewicki
  • Wiceprzewodniczący: Czesław Łączak
Kluby radnych[16]

VI kadencja (2018–2023)Edytuj

3
5
25
25 
Podział 33 mandatów:

     PSL: 3

     KO: 5

     PiS: 25

Prezydium[17]
 • Przewodniczący: Jerzy Borcz
  • Wiceprzewodniczący: Jerzy Cypryś
  • Wiceprzewodniczący: Czesław Łączak
  • Wiceprzewodniczący: Wojciech Zając
Kluby radnych[18]

Oficjalne wyniki wyborów do SejmikuEdytuj

1998[19]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Akcja Wyborcza Solidarność 31
Sojusz Lewicy Demokratycznej 10
Przymierze Społeczne 8
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 1
Razem 50

2002[20]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Liga Polskich Rodzin 9
Podkarpacie Razem 7
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 6
Polskie Stronnictwo Ludowe 6
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5
Razem 33

2006[21]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 15
Polskie Stronnictwo Ludowe 7
Platforma Obywatelska 7
Liga Polskich Rodzin 2
Lewica i Demokraci 1
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1
Razem 33

2010[22]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 15
Platforma Obywatelska 7
Polskie Stronnictwo Ludowe 7
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
Razem 33

2014[23]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 19
Polskie Stronnictwo Ludowe 9
Platforma Obywatelska 5
Razem 33

2018[24]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 25
Koalicja Obywatelska 5
Polskie Stronnictwo Ludowe 3
Razem 33

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Nr 34/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 13, poz. 333)
 2. Art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 3. (Art. 3) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603)
 4. Dz.U. z 2022 r. poz. 547
 5. Prezydium na stronie sejmiku województwa podkarpackiego. podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2002-10-22)].
 6. Radni Województwa Podkarpackiego – I kadencja (1998–2002) w BIP województwa podkarpackiego
 7. Radni Województwa Podkarpackiego – II kadencja (2002–2006) w BIP województwa podkarpackiego
 8. Kluby radnych Sejmiku w BIP województwa podkarpackiego. wrota.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-05-07)].
 9. Radni Województwa w BIP województwa podkarpackiego. wrota.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-05-07)].
 10. Iwona Międlar: Sejmik wojewódzki w Jarosławiu. „Biuletyn informacyjny miasta Jarosławia”, marzec 2010. s. 7.
 11. Kluby radnych Sejmiku w BIP województwa podkarpackiego. wrota.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-31)].
 12. Radni Województwa Podkarpackiego w BIP województwa podkarpackiego
 13. Prezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego na stronie sejmiku. sejmik.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-02)].
 14. Kluby Radnych Sejmiku na stronie sejmiku województwa podkarpackiego. sejmik.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-02)].
 15. Lista Radnych V kadencji na stronie sejmiku województwa podkarpackiego
 16. Kluby Radnych na stronie sejmiku województwa podkarpackiego. sejmik.podkarpackie.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-13)].
 17. Prezydium Sejmiku na stronie sejmiku województwa podkarpackiego
 18. Kluby Radnych na stronie sejmiku województwa podkarpackiego
 19. Tomasz Zarycki: Wybory samorządowe w 1998 r., [w:] Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo (red. Grzegorz Gorzelak), Warszawa 1999, s. 54.
 20. Serwis PKW – Wybory 2002
 21. Serwis PKW – Wybory 2006
 22. Serwis PKW – Wybory 2010
 23. Serwis PKW – Wybory 2014. pkw.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-14)].
 24. Serwis PKW – Wybory 2018

Linki zewnętrzneEdytuj