Sejmik Województwa Podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa podlaskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, VI kadencja Sejmiku, trwa w latach 2018–2024.

Sejmik
Województwa Podlaskiego
Ilustracja
Sejmik Województwa Podlaskiego, Białystok
Województwo

podlaskie

Siedziba

Białystok
Polska

Adres

ul. kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok

Liczba radnych

30 (do 2002 45)

Kadencja

VI (2018–2024)

Przewodniczący Sejmiku

Bogusław Dębski

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Cezary Cieślukowski, Romuald Łanczkowski, Łukasz Siekierko

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Bogumiła Karniewicz

Strona internetowa

Sejmik Województwa Podlaskiego składa się z 30 radnych[1], wybieranych w województwie podlaskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat[2] (w latach 1998–2018 kadencja trwała 4 lata).

Siedzibą sejmiku województwa jest Białystok[3].

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego jest Bogusław Dębski, a marszałkiem województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Wybory do SejmikuEdytuj

Radni do Sejmiku Województwa Podlaskiego są wybierani w wyborach co 5 lat (do 2018 co 4) w czterech okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji sejmiku może nastąpić w drodze referendum wojewódzkiego[4].

Okręg Liczba radnych Miasta na prawach powiatu Powiaty
1 7 Białystok brak
2 8 Suwałki augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski
3 6 Łomża grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski
4 9 brak białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki

Organizacja SejmikuEdytuj

Sejmik tworzy 30 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje stałe:

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
Komisja Rewizyjna
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Komisja Skarbu i Finansów
Komisja Statutowo-Regulaminowa
Komisja Zdrowia

Radni Sejmiku (stany na koniec kadencji)Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Radni sejmiku województwa podlaskiego.

I kadencja (1998–2002)Edytuj

13
5
2
25
13 25 
Podział 45 mandatów:

     SLD: 13

     PS: 5

     UW: 2

     AWS: 25

Przewodniczący:

Lista radnych

Wybrani z list Akcji Wyborczej Solidarność:

Wybrani z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

 • Rościsław Borowski, Mirosław Czykwin, Piotr Dmitruk, Tadeusz Jagłowski, Antoni Kondrat, Zbigniew Krzywicki, Janusz Kazimierz Krzyżewski, Witaliusz Lewczuk, Jan Netter, Jerzy Panasiuk, Aleksander Sielicki, Zofia Trancygier-Koczuk, Jan Zieniuk

Wybrani z list Przymierza Społecznego (wszyscy Polskie Stronnictwo Ludowe):

Wybrani z list Unii Wolności:

II kadencja (2002–2006)Edytuj

9
5
3
6
7
Podział 30 mandatów:

     SLD-UP: 9

     Samoobrona: 5

     PSL: 3

     POPiS: 6

     LPR: 7

Prezydium[5]
Kluby radnych[6]

III kadencja (2006–2007 – przerwana z powodu niewybrania zarządu województwa)Edytuj

3
4
5
7
11
11 
Podział 30 mandatów:

     LiD: 3

     Samoobrona: 4

     PSL: 5

     PO: 7

     PiS: 11

Prezydium[7]
 • Przewodniczący: Jan Chojnowski
  • Wiceprzewodniczący: Sławomir Gromadzki
Kluby radnych[8]

III kadencja (2007–2010)Edytuj

3
3
5
7
12
12 
Podział 30 mandatów:

     LiD: 3

     Samoobrona: 3

     PSL: 5

     PO: 7

     PiS: 12

Prezydium[9]
Kluby radnych[8]

IV kadencja (2010–2014)Edytuj

3
5
11
11
11 11 
Podział 30 mandatów:

     SLD: 3

     PSL: 5

     PO: 11

     PiS: 11

Prezydium[10]
Kluby radnych[11]

V kadencja (2014–2018)Edytuj

1
9
8
12
12 
Podział 30 mandatów:

     SLD Lewica Razem: 1

     PSL: 9

     PO: 8

     PiS: 12

Prezydium
Kluby radnych[12]

VI kadencja (2018–2024)Edytuj

5
9
16
16 
Podział 30 mandatów:

     PSL: 5

     KO: 9

     PiS: 16

Prezydium[13]
Kluby radnych[14]

Oficjalne wyniki wyborów do SejmikuEdytuj

1998[15]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Akcja Wyborcza Solidarność 25
Sojusz Lewicy Demokratycznej 13
Przymierze Społeczne 5
Unia Wolności 2
Razem 45

2002[16]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 9
Liga Polskich Rodzin 7
Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość 6
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5
Polskie Stronnictwo Ludowe 3
Razem 30

2006[17]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 11
Platforma Obywatelska 7
Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4
Lewica i Demokraci 3
Razem 30

2007[18][19]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 12
Platforma Obywatelska 7
Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Lewica i Demokraci 3
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3
Razem 30

2010[20]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Platforma Obywatelska 11
Prawo i Sprawiedliwość 11
Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
Razem 30

2014[21]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 12
Polskie Stronnictwo Ludowe 9
Platforma Obywatelska 8
SLD Lewica Razem 1
Razem 30

2018[22]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 16
Koalicja Obywatelska 9
Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Razem 30

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Nr 15/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 marca 2010 r. ws. ustalenia liczby radnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 42 poz. 740)
 2. Art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 3. (Art. 3) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603)
 4. Dz.U. z 2022 r. poz. 547
 5. Prezydium Sejmiku w BIP województwa podlaskiego
 6. Kluby Radnych w BIP województwa podlaskiego
 7. Prezydium Sejmiku w BIP województwa podlaskiego
 8. a b Kluby Radnych w BIP województwa podlaskiego
 9. Prezydium Sejmiku w BIP województwa podlaskiego
 10. Prezydium Sejmiku w BIP województwa podlaskiego
 11. Kluby Radnych w BIP województwa podlaskiego
 12. Kluby Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego w BIP województwa podlaskiego
 13. Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego na stronie sejmiku województwa podlaskiego
 14. Kluby Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego w BIP województwa podlaskiego
 15. Tomasz Zarycki: Wybory samorządowe w 1998 r., [w:] Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo (red. Grzegorz Gorzelak), Warszawa 1999, s. 54.
 16. Serwis PKW – Wybory 2002
 17. Serwis PKW – Wybory 2006
 18. Serwis PKW – Wybory 2007
 19. Pat na Podlasiu. pap.pl, 21 maja 2007.
 20. Serwis PKW – Wybory 2010
 21. Serwis PKW – Wybory 2014
 22. Serwis PKW – Wybory 2018

Linki zewnętrzneEdytuj