Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, VI kadencja Sejmiku, trwa w latach 2018–2023.

Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Ilustracja
Budynek Rejencji w Olsztynie
Województwo

warmińsko-mazurskie

Siedziba

Olsztyn
Polska

Adres

ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn

Liczba radnych

30 (do 2002 45)

Kadencja

VI (2018–2023)

Przewodniczący Sejmiku

Bernadeta Hordejuk

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Edward Adamczyk, Grażyna Kluge, Zbigniew Homza

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Wiktor Marek Leyk

Strona internetowa

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego składa się z 30 radnych[1], wybieranych w województwie warmińsko-mazurskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat[2] (w latach 1998–2018 kadencja trwała 4 lata).

Siedzibą sejmiku województwa jest Olsztyn[3].

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Bernadeta Hordejuk, a marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Wybory do SejmikuEdytuj

Radni do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego są wybierani w wyborach co 5 lat (do 2014 co 4) w pięciu okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji sejmiku może nastąpić w drodze referendum wojewódzkiego[4].

Okręg Liczba radnych Miasta na prawach powiatu Powiaty
1 6 Olsztyn olsztyński
2 6 brak działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki
3 7 Elbląg bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski
4 5 brak ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski
5 6 brak giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński

Organizacja SejmikuEdytuj

Sejmik tworzy 30 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje stałe:

Komisja Budżetu i Finansów
Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Strategii Rozwoju
Komisja Współpracy Międzynarodowej

Radni Sejmiku (stany na koniec kadencji)Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Radni sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

I kadencja (1998–2002)Edytuj

17
6
6
16
17 16 
Podział 45 mandatów:

     SLD: 17

     PS: 6

     UW: 6

     AWS: 16

Przewodniczący
Lista radnych

Wybrani z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

Wybrani z list Akcji Wyborczej Solidarność:

Wybrani z list Przymierza Społecznego:

Wybrani z list Unii Wolności:

II kadencja (2002–2006)Edytuj

13
5
3
5
4
13 
Podział 30 mandatów:

     SLD-UP: 13

     Samoobrona: 5

     PSL: 3

     POPiS: 5

     LPR: 4

Prezydium[5]
 • Przewodniczący: Miron Sycz
  • Wiceprzewodniczący: Edward Adamczyk
  • Wiceprzewodniczący: Henryk Horbaczewski
  • Wiceprzewodniczący: Edward Przyłucki
Lista radnych[6][7]

Edward Adamczyk (Polskie Stronnictwo Ludowe), Bogdan Aleksiejczuk (PSL), Bożena Bagan (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Jan Bobek (PSL), Marek Chojnowski (Platforma Obywatelska), Eugeniusz Faj (SLD), Ewa Gutowska (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej), Henryk Horbaczewski (SLD), Paweł Jankowski (PO), Zygmunt Komar (Partia Demokratyczna lub niezależny), Wiesław Kowalski (SLD), Adam Krzyśków (PSL), Jadwiga Król (Unia Pracy), Witold Łada (Prawo i Sprawiedliwość), Edward Łoś (SLD), Andrzej Majchrzak (Samoobrona RP), Krzysztof Napieralski (niezależny, poprzednio Liga Polskich Rodzin), Bogdan Nowacki (LPR), Mirosław Nowakowski (PiS), Julian Osiecki (PD), Edward Przyłucki (Samoobrona RP), Edward Radomski (SLD), Jerzy Romaszko (PiS), Andrzej Ryński (SLD), Leszek Sargalski (Samoobrona RP), Miron Sycz (PD lub PO), Wojciech Szadziewicz (SLD), Bronisław Szatan (SLD), Bolesław Tołłoczko (SLD), Lidia Walewska (prawdopodobnie LPR)

III kadencja (2006–2010)Edytuj

3
4
7
10
6
10 
Podział 30 mandatów:

     LiD: 3

     Samoobrona: 4

     PSL: 7

     PO: 10

     PiS: 6

Prezydium[8]
 • Przewodniczący: Julian Osiecki
  • Wiceprzewodniczący: Edward Adamczyk
  • Wiceprzewodniczący: Mirosław Nowakowski
  • Wiceprzewodniczący: Andrzej Ryński
Kluby radnych[8]

IV kadencja (2010–2014)Edytuj

4
7
14
5
14 
Podział 30 mandatów:

     SLD: 4

     PSL: 7

     PO: 14

     PiS: 5

Prezydium[9]
Kluby radnych[9]

V kadencja (2014–2018)Edytuj

1
14
9
6
14 
Podział 30 mandatów:

     SLD Lewica Razem: 1

     PSL: 14

     PO: 9

     PiS: 6

Prezydium[10]
 • Przewodniczący: Jan Bobek
  • Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Koch
  • Wiceprzewodniczący: Patryk Kozłowski
  • Wiceprzewodniczący: Julian Osiecki
Kluby radnych

VI kadencja (2018–2023)Edytuj

7
12
11
12 11 
Podział 30 mandatów:

     PSL: 7

     KO: 12

     PiS: 11

Prezydium[11]
Kluby radnych[12]

Oficjalne wyniki wyborów do SejmikuEdytuj

1998[5]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Sojusz Lewicy Demokratycznej 17
Akcja Wyborcza Solidarność 16
Przymierze Społeczne 6
Unia Wolności 6
Razem 45

2002[6]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 13
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5
Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość 5
Liga Polskich Rodzin 4
Polskie Stronnictwo Ludowe 3
Razem 30

2006[13]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Platforma Obywatelska 10
Polskie Stronnictwo Ludowe 7
Prawo i Sprawiedliwość 6
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4
Lewica i Demokraci 3
Razem 30

2010[14]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Platforma Obywatelska 14
Polskie Stronnictwo Ludowe 7
Prawo i Sprawiedliwość 5
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
Razem 30

2014[15]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Polskie Stronnictwo Ludowe 14
Platforma Obywatelska 9
Prawo i Sprawiedliwość 6
SLD Lewica Razem 1
Razem 30

2018[16]Edytuj

Komitet wyborczy Mandaty
Koalicja Obywatelska 12
Prawo i Sprawiedliwość 11
Polskie Stronnictwo Ludowe 7
Razem 30

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 18, poz. 496)
 2. Art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 3. (Art. 3) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603)
 4. Dz.U. z 2022 r. poz. 547
 5. a b Tomasz Gajowniczek, Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998–2014, academia.edu, s. 55.
 6. a b Serwis PKW – Wybory 2002
 7. Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w serwisie PKW. olsztyn.pkw.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-25)].
 8. a b Radni Województwa 2006–2010 w BIP województwa warmińsko-mazurskiego
 9. a b Radni Województwa – Kadencja 2010–2014 w BIP województwa warmińsko-mazurskiego
 10. Radni Województwa – Kadencja 2014–2018 w BIP województwa warmińsko-mazurskiego. bip.warmia.mazury.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-27)].
 11. Radni Województwa – Kadencja 2018–2023 w BIP województwa warmińsko-mazurskiego
 12. Kluby Radnych na stronie województwa warmińsko-mazurskiego
 13. Serwis PKW – Wybory 2006
 14. Serwis PKW – Wybory 2010
 15. Serwis PKW – Wybory 2014. pkw.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-14)].
 16. Serwis PKW – Wybory 2018

Linki zewnętrzneEdytuj