Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Sekretariat KC PZPR – najwyższa (w praktyce) władza wykonawcza, razem z Biurem Politycznym, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Sekretariat kierował pracą bieżącą PZPR, głównie w dziedzinie organizowania kontroli wykonania uchwał partii i doboru kadr.

Sekretariat był powoływany przez Komitet Centralny i kierowany przez jego I sekretarza.

Rolę organu wykonawczego Sekretariatu KC, a więc de facto koordynującego całą partią, pełniła komórka organizacyjna pod nazwą Biura Sekretariatu KC (1948–1956), a później Kancelarii Sekretariatu KC (1956–1990).

Kierownicy Biura Sekretariatu

edytuj

Kierownicy Kancelarii Sekretariatu KC

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Włodzimierz Janowski, Aleksander Kochański: Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948–1990, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2000, 166 s., ISBN 83-88490-03-6