Sekretarz Stanu Domu Królewskiego

Sekretarz Stanu Domu Królewskiegofrancuski wysoki urząd państwowy istniejący za Ancien Régime`u. Został utworzony w XVI wieku.

Domena urzędników podzielona była na kilka (początkowo 3, od 1749 roku - 4) działów: „Maison du Roi” (Dom Królewski) - sprawy związane z utrzymaniem i organizacją dworu i wydatków króla, ,”Bâtiments du Roi” (budynki królewskie) - ich utrzymanie, Affaires Generales de la Clerge (sprawy relacji z władzami kościelnymi) i po 1749 roku sekretarze stanu ds. protestantów.