Sekretarz generalny

Sekretarz generalny (także I sekretarz) – tytuł przywódcy partii politycznej, a także urzędnika administracyjnego w różnego typu organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, partiach politycznych, gremiach nieformalnych, itp.

Partie komunistyczne / socjalistyczne

edytuj

W partiach o ideologii komunistycznej lub socjalistycznej sekretarz generalny, czy też I sekretarz, jest faktycznym przywódcą partii.

W państwach, których partia komunistyczna jest partią rządzącą, jest to faktycznie przywódca państwa. Funkcję głowy państwa pełni w państwach rządzonych przez tę ideologię przewodniczący parlamentu, lub innego kolegialnego organu. Funkcje pierwszych sekretarzy często bywają łączone jednak, z kluczowymi urzędami w strukturach państwowych. W PRL Wojciech Jaruzelski będąc I sekretarzem KC PZPR pełnił urząd premiera, ministra obrony narodowej, a później przewodniczącego Rady Państwa i prezydenta PRL. Był też najwyższym stopniem dowódcą wojskowym (generałem armii) w służbie czynnej. Podobnie Fidel Castro na Kubie sprawował obok funkcji I sekretarza partii, urzędy premiera, czy prezydenta. I sekretarz był także w PZPR najwyższym funkcjonariuszem aparatu partyjnego niższego szczebla – na przykład komitetu wojewódzkiego, komitetu powiatowego, komitetu zakładowego.

Przywódcy partyjni:

Inne partie polityczne

edytuj

W niektórych partiach politycznych sekretarz generalny pełni różne funkcje administracyjne[1].

Przykłady:

  • Sekretarz generalny PiS
  • Sekretarz generalny PO

Organizacje międzynarodowe

edytuj

Sekretarz generalny, jest najczęściej występującym funkcjonariuszem międzynarodowym pełniącym różne zadania administracyjne przy organizacjach międzynarodowych, często stojącym na czele danej organizacji Przywódcy organizacji międzynarodowych:

Organizacje innego typu

edytuj

Sekretarz generalny jako stanowisko administracyjne występuje w różnego typu organizacjach, gremiach czy stowarzyszeniach. Przykłady:

Przypisy

edytuj
  1. Przykłady: [1], [2], [3]