Sekunda

jednostka czasu w układzie SI

Sekunda, oznaczenie s, skrót sek.jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS. Obecnie oznaczana s[1], niegdyś sek.[2]

sekunda [s]
Układ

SI, CGS

Wymiar

Jednostka

czasu, okresu

Typowe symbole wielkości

t, T, τ

w jednostkach SI

podstawowa

w jednostkach CGS

podstawowa

Pochodzenie nazwy

łac. pars minuta secunda – druga mała część

Sekundy odmierzane przez wskazówkę zegarka (wskazówka sekundowa jest rozmyta)

Jest to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego[2] S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K)[3]. Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została ustalona przez XIII Generalną Konferencję Miar. Poprzednio sekundę definiowano jako:

Termin sekunda pochodzi od łacińskiego wyrażenia pars minuta secundadruga mała część.

Sterowany wahadłem wychwyt zegara, tykający co sekundę

Określenie sekunda jest stosowane także jako miara kąta i interwał muzyczny. W zapisie czasem oznaczana jest znakiem bis (U+2033).

Nowa definicja

edytuj

Podczas 26. Generalnej Konferencji Miar[8] przyjęta została nowa definicja sekundy. Sekunda, oznaczenie s, jest to jednostka czasu w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości drgań cezu[5]νCs, to jest częstotliwości nadsubtelnego przejścia w atomach cezu 133 w niezaburzonym stanie podstawowym, wynoszącej 9 192 631 770, wyrażonej w jednostce Hz, która jest równa s-1[9].

Wielokrotności i podwielokrotności sekundy (wyróżniono najczęściej używane):

Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol
100 sekunda s      
101 dekasekunda das 10–1 decysekunda ds
102 hektosekunda hs 10–2 centysekunda cs
103 kilosekunda ks 10–3 milisekunda ms
106 megasekunda Ms 10–6 mikrosekunda µs
109 gigasekunda Gs 10–9 nanosekunda ns
1012 terasekunda Ts 10–12 pikosekunda ps
1015 petasekunda Ps 10–15 femtosekunda fs
1018 eksasekunda Es 10–18 attosekunda as
1021 zettasekunda Zs 10–21 zeptosekunda zs
1024 jottasekunda Ys 10–24 joktosekunda ys

W praktyce używa się tylko niektórych podwielokrotności jednostki, ponieważ wielokrotności jako mało naturalne zastępowane są innymi, choć nienależącymi do układu SI, ale za to łatwiejszymi do wyobrażenia, takimi jak minuta, godzina, doba, tydzień, miesiąc, rok itd. Jedna z wielokrotności SI – gigasekunda – mogłaby prowadzić do nieporozumień, ponieważ jej skrót jest identyczny z jednostką indukcji magnetycznej Gs układu CGS (podobnie: ps jako pikosekunda lub parsek).

Wielokrotności sekundy

edytuj
 • 1 dekasekunda to 10 sekund.
 • 1 hektosekunda to 1 minuta i 40 sekund.
 • 1 kilosekunda to 16 minut i 40 sekund.
 • 3,6 kilosekund to 1 godzina.
 • 10 kilosekund to ok. 2 godziny i 50 minut.
 • 100 kilosekund to ok. 1 dzień i 4 godziny.
 • 1 megasekunda to ok. 11 dni i 14 godzin.
 • 10 megasekund to ok. 3 miesiące i 26 dni.
 • 100 megasekund to ok. 3 lata i 2 miesiące.
 • 1 gigasekunda to ok. 31 lat i 8 miesięcy.
 • 10 gigasekund to ok. 3 wieki.
 • 100 gigasekund to ok. 3 tysiąclecia.
 • 1 terasekunda to ok. 31 tysiącleci.
 • 1 petasekunda to ok. 31 688 tysiącleci.
 • 1 eksasekunda to ok. 31 688 087 tysiącleci.
 • 1 zettasekunda to ok. 31 688 087 814 tysiącleci.
 • 1 jottasekunda to ok. 31 688 087 814 029 tysiącleci.[10]

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).
 2. a b Mirosław Szymczak (red.), Słownik ortograficzny języka polskiego PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. ISBN 83-01-11882-2, s. 721
 3. Oficjalna definicja BIPM
 4. sekunda, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-09-28].
 5. a b Jan Flis: Szkolny słownik geograficzny. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, s. 25. ISBN 83-02-00870-2. OCLC 37645138.
 6. BIPM - second. www.bipm.org. [dostęp 2018-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-03-25)].
 7. Base unit definitions: Second. physics.nist.gov. [dostęp 2018-02-22].
 8. BIPM: Rezolucja 26. Generalnej Konferencji Miar. www.bipm.org. [dostęp 2019-01-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-11-19)].
 9. Główny Urząd Miar: Streszczenie broszury SI. www.gum.gov.pl. [dostęp 2019-01-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-13)].
 10. Perełki oprogramowania WNT, W-wa 1992, 2001,2008, ISBN 978-83-204-3337-1 (tytuł oryginału Programming Pearls (2nd Edition), ISBN 0-201-65788-0)

Linki zewnętrzne

edytuj