Semantyka

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Semantyka”.
  • semantyka – synonim semiotyki (logicznej) jako ogólnej teorii znaków
  • semantyka – dział semiotyki (logicznej) opisujący relacje między językiem a rzeczywistością, w węższym znaczeniu synonim teorii modeli
  • semantyka – dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem słów, zwrotów, zdań i tekstów
  • semantyka – w informatyce semantyka języka programowania
  • semantyka – semantyka ogólna, amerykański kierunek w filozofii języka