Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie

Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnieseminarium nauczycielskie działające w Rogoźnie w latach 1903–1937[1].

Gmach szkoły

Historia seminarium edytuj

14 marca 1903 Prowincjonalne Kolegium Szkolne w Poznaniu zawarło umowę z władzami Rogoźna o budowie seminarium. Naukę rozpoczęto 16 października 1903. Początkowo odbywała się w budynku wynajętym przez miasto. Nowy gmach Königlisches Lehrerseminar (bo tak pierwotnie nazywała się szkoła)[2][3] został otworzony i poświęcony 6 kwietnia 1908[3].

W czasie wojny 17 sierpnia 1914 gmach udostępniono wojsku w celu urządzenia szpitala[3].

W styczniu 1919 władze w Rogoźnie przejął polski sześcioosobowy komitet. 15 maja 1919 uroczyście ponownie otwarto gmach szkoły, a 16 maja rozpoczęto naukę pod polską jurysdykcją. Pierwszym polskim dyrektorem został Franciszek Pawłowski[3], brat Stanisława Pawłowskiego, mąż Stanisławy Pawłowskiej.

W reakcji na powstanie śląskie 31 sierpnia 1919 zorganizowano koncert pod hasłem „Ratujmy Górny Śląsk”. Dochód (885 mk.) został przekazany Komitetowi finansowemu obrony Śląska w Poznaniu[3].

Pod koniec lipca 1920 seminarium było miejscem pobytu stu uchodźców z ziem wschodnich, w większości kobiet. Byli to nauczyciele z powiatów wileńskiego, wilejskiego, grodzieńskiego, bracławskiego i lidzkiego[3].

Na wojnę polsko-bolszewicką zostało zaciągniętych 86 uczniów seminarium, w tym 13 w charakterze ochotników[3]. W 1937 seminarium przekształcono w liceum pedagogiczne[1].

Neogotycki gmach seminarium jest obecnie siedzibą Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego[2].

Ludzie związani z seminarium edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b SPKiO, www.mojekaczory.pl [dostęp 2020-03-07].
  2. a b Rogoźno - Dawne Seminarium Nauczycielskie . Atrakcje turystyczne Rogoźna. Ciekawe miejsca Rogoźna, www.polskaniezwykla.pl [dostęp 2020-03-14].
  3. a b c d e f g Dzieje seminarjum, [w:] Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rogoźnie za lata 1919–1927, 1927.