Senat Australii – izba wyższa, dwuizbowego parlamentu Australii. Izba niższa znana jest jako Izba Reprezentantów.

Senat Australii
Państwo

 Australia

Rodzaj

izba wyższa parlamentu federalnego

Rok założenia

1901

Kierownictwo
Przewodniczący

Slade Brockman, LPA

Struktura
Struktura Senat Australii
Liczba członków

76

Stowarzyszenia polityczne

Rząd (26)
Australijska Partia Pracy
Oficjalna opozycja (32)
Liberalna Partia Australii (26)
Liberal National Party of Queensland (6)
Pozostali (18)
Zieloni (12)
One Nation (2)
Lambie Network (2)
United Australia (1)
niezrzeszony (1)

Ordynacja

proporcjonalna, pojedynczy głos przechodni

Ostatnie wybory

18 maja 2019

Siedziba
Siedziba Senat Australii
Sala posiedzeń Senatu
Strona internetowa
Australia
Godło Australii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Australii

Wikiprojekt Polityka

Wejście do Senatu

Historia i rola edytuj

Konstytucja Australii z 1900 roku ustanawiająca Australię dominium tworzy swoimi zapisami także instytucję Senatu. System polityczny Australii, pomimo że tworzony był na wzór angielskiego, wykształcił Senat nie jako bierny organ opiniodawczy, ale jako czynny organ legislacyjny. Różnica tkwiła początkowo także w obsadzaniu stanowisk senackich, gdyż wzorowany był on na systemie Stanów Zjednoczonych, gdzie z każdego stanu wybierani są przedstawiciele. Tak samo funkcjonował senat australijski do momentu nowelizacji konstytucji w roku 1909 z powodu konfliktu między angielską Izbą Lordów, a Izbą Gmin co do wyglądu organów władzy w podległym ich państwu dominium.

Skład Senatu edytuj

Według australijskiej konstytucji Senat, aby mógł działać musi spełnić następujące warunki:

  1. Musi być złożony z równej liczby senatorów z danego stanu.
  2. Musi w nim uczestniczyć przynajmniej po sześciu przedstawicieli z danego Stanu.
  3. Liczba Senatorów musi być zbliżona do połowy liczby posłów z Izby Reprezentantów.

Wielkość edytuj

Liczebność izby senatorskiej w Australii zmieniała się wraz z upływem lat. Początkowo konstytucja przewidywała sześciu przedstawicieli z danego stanu, ale zwiększało się to stopniowo. Z łącznej liczby 36 przedstawicieli postanowiono stworzyć 60-osobowy Senat (1948). Rok 1974 przynosi kolejną zmianę, gdyż liczebność deputowanych wzrasta do 64 osób. Ostatnia zmiana nastąpiła w latach 80., kiedy podniesiono liczebność przedstawicieli do 76-ciu, tzn. że każdy z sześciu stanów wybiera po 12 senatorów, a terytoria, czyli Terytorium Północne (które reprezentuje również terytoria Wysp Bożego Narodzenia i Wysp Kokosowych) oraz Australijskie Terytorium Stołeczne - po dwóch senatorów.

Kadencja edytuj

Kadencja senatorów wybranych ze stanów australijskich trwa 6 lat, natomiast kadencja senatorów z terytoriów trwa 3 lata. Ponieważ kadencja niższej izby (Izby Reprezentantów) trwa tylko 3 lata, to zazwyczaj co 3 lata następuje wymiana połowy senatorów wybranych ze stanów australijskich.

Od czasu zmiany w sekcji 13 konstytucji Australii, wprowadzonej w wyniku referendum w 1906 roku, kadencja senatorów zawsze rozpoczyna się 1 lipca. Oznacza to, iż jeśli wspólne wybory do obu izb przeprowadzane są np. w sierpniu (jak to było w 2010 roku), to Izba Reprezentantów w nowym składzie zbiera się w ciągu najdalej kilkunastu tygodni, ale nowo wybrani senatorowie muszą czekać na objęcie mandatu aż do lipca kolejnego roku.

Linki zewnętrzne edytuj