Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1922–1927)

kadencja Senatu II RP trwająca od listopada 1922 do lipca 1927 r.

Senat I kadencji (1922–1927) to izba wyższa parlamentu wybrana 12 listopada 1922. Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1922[1], zaś ostatnie 13 lipca 1927. Senat I kadencji wybrał wraz z Sejmem I kadencji jako Zgromadzenie Narodowe trzech Prezydentów RP.

Rzeczpospolita
Polska

Godło II RP

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka II RPWybory edytuj

Senat I kadencji został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów pięcioprzymiotnikowych (bezpośrednich, powszechnych, równych, tajnych i proporcjonalnych) przeprowadzonych na podstawie Konstytucji uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy, oraz na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1922 ordynacja wyborcza do Senatu RP. Czynne prawo wyborcze mieli obywatele, którzy ukończyli 30 lat i od roku od dnia ogłoszenia wyborów zamieszkiwali okręg wyborczy, z wyjątkiem świeżo osiadłych kolonistów, robotników zmieniających pracę oraz urzędników służbowo zmieniających pracę. Bierne prawo wyborcze mieli obywatele, posiadający w dniu ogłoszenia wyborów ukończone 40 lat.

Wybierano 111 senatorów, z czego 93 w okręgach wyborczych oraz 18 z list państwowych. Okręgami wyborczymi były województwa oraz wydzielony okręg miasto Warszawa.

Udział poszczególnych list wyborczych w wyborach do Senatu w 1922 edytuj

Numer listy Nazwa listy Mandaty uzyskane
w okręgach
Mandaty z list
państwowych
Ogółem
Lista nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” 14 3 17
Lista nr 2 Polska Partia Socjalistyczna 6 1 7
Lista nr 3 Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” 7 1 8
Lista nr 5 Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi 0 0 0
Lista nr 6 Związek Rad Ludowych 0 0 0
Lista nr 7 Narodowa Partia Robotnicza 3 0 3
Lista nr 8 Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 39 9 48
Lista nr 10 Unia Narodowo-Państwowa 0 0 0
Lista nr 12 Polskie Centrum 0 0 0
Lista nr 15 Chłopskie Stronnictwo Radykalne 0 0 0
Lista nr 16 Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 18 4 22
Lista nr 20 Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy 0 0 0
Lista nr 22 Państwowe Zjednoczenie na Kresach 1 0 1
Lista nr 23 Związek Narodowo-Żydowski (Małopolska) 4 0 4
Lista nr 24 Blok Mniejszości Narodowych (Wilno) 1 0 1
Lista nr 28 Zjednoczenie Krajowe „Polesie” 0 0 0
Ogółem 93 18 111

W trakcie kadencji 7 senatorów zrzekło się mandatu, zaś 8 zmarło.

Struktura Senatu I kadencji edytuj

 
Pierwsze posiedzenie Senatu RP 28 listopada 1922

Marszałkiem seniorem otwierającym pierwsze posiedzenie był Bolesław Limanowski z PPS, zaś sekretarzami Bolesław Bielawski ze Związku Ludowo-Narodowego i Jan Woźnicki z PSL „Wyzwolenie”.

1 grudnia 1922 na Marszałka Senatu wybrano Wojciecha Trąmpczyńskiego, a na wicemarszałków Jakuba Bojkę z PSL „Piast”, Antoniego Stychela z ZLN i Jana Woźnickiego z PSL „Wyzwolenie”.

Funkcjonowały senackie komisje:

Przypisy edytuj

  1. Pierwsze dni Sejmu i Senatu. „Nowości Illustrowane”. Nr 44, s. 1, 9 grudnia 1922. 

Bibliografia edytuj

  • Andrzej Ajenkiel: Historia sejmu polskiego t. II. Część II, II Rzeczpospolita. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. ISBN 83-01-09500-8.