Sentymentalizm – kierunek umysłowy i literacki w Europie, który trwał od lat 70. XVIII wieku do początku wieku XIX, był okresem pomiędzy oświeceniem a romantyzmem. Jego twórcami byli Jean Jacques Rousseau (we Francji) i Laurence Sterne (w Anglii). Nazwa nurtu pochodzi od dzieła Laurence'a Sterne'a Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy.

Sentymentaliści w centrum zainteresowania stawiali człowieka i jego uczucia, skupiali się na indywidualizmie, wnętrzu. Uważali, że człowiek w procesie cywilizacji utracił podstawowe wartości, dlatego propagowali powrót do natury. Metody poznawania świata według nich to: empiryzm i sensualizm. Dzieło sztuki, zgodnie z zasadami kierunku, powinno mówić o uczuciach, psychice człowieka i przeżywanych przez niego emocjach. Dla nurtu typowe były gatunki: sielanka, powieść sentymentalna. Główni przedstawiciele w Europie to Jean Jacques Rousseau, Laurence Sterne; w Polsce: Franciszek Karpiński i Franciszek Dionizy Kniaźnin.

Cechy stylu sentymentalnego
 • nasilenie pierwiastka uczuciowego,
 • poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,
 • w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,
 • stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,
 • nastroje religijne, smutek i melancholia,
 • wprowadzenie uczuć litości i empatii,
 • wprowadzenie folkloru,
 • naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.
Charakterystyka człowieka sentymentalnego
 • czuły,
 • patrzy na świat przez pryzmat miłości,
 • powinien analizować własne przeżycia,
 • powinien kochać przyrodę,
 • powinien bywać na łonie natury.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj