Septymainterwał prosty zawarty między siedmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występują septyma wielka i septyma mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.


Rodzaje edytuj

Nazwa Opis Przykład
Septyma mała
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Septyma o rozmiarze dziesięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (D-c, E-d, G-f, A-g, H-a). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę wielką (2). Oznaczenie: 7.  
Septyma wielka
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Septyma o rozmiarze jedenastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-h, f-e¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę małą (2>). Oznaczenie: 7<.  

Interwały pochodne edytuj

Septyma cztery razy zmniejszona Septyma trzy razy zmniejszona Septyma dwa razy zmniejszona Septyma zmniejszona Septyma zwiększona Septyma dwa razy zwiększona Septyma trzy razy zwiększona Septyma cztery razy zwiększona
[1] [C] 7>>>>
[2] 6
[3] 2<<<
[4] [B] tryton
[5] Hisis-ases
[1] [C] 7>>>
[2] 7
[3] 2<<<
[4] 5
[5] His-ases
[1] [C] 7>>
[2] 8
[3] 2<<
[4] 6<
[5] H-ases
[1] [C] 7>
[2] 9
[3] 2<
[4] 6
[5] H-as
[1] [C] 7<<
[2] 12
[3] 2>>
[4] 8
[5] c-his
[1] [C] 7<<<
[2] 13
[3] 2>>>
[4] 9>
[5] c-hisis
[1] [C] 7<<<<
[2] 14
[3] 2>>>>
[4] 9
[5] ces-hisis
[1] [C] 7<<<<<
[2] 15
[3] 2>>>>>
[4] 10>
[5] ceses-hisis

Objaśnienia do tabeli:
[1] – oznaczenie interwału
[2] – rozmiar interwału w półtonach
[3]przewrót interwału
[4] – najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] – przykład
[B]tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
[C] – należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<

Uwaga edytuj

W przypadku septymy ulega zmianie sposób oznaczania małego i wielkiego interwału. Septymę małą oznaczamy 7 (w przeciwieństwie do np. seksty małej 6>), zaś septymę wielką oznaczamy 7< (sekstę wielką oznaczamy 6). W notacji akordów stosuje się także następujące oznaczenia septymy wielkiej:

  • maj7
  • 7Δ lub Δ
  • 7+

Zobacz też edytuj