Siła Lorentza

siła, jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym, poruszającą się w polu elektromagnetycznym

Siła Lorentzasiła, jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym, poruszającą się w polu elektromagnetycznym[1]. Wzór podany został po raz pierwszy przez Hendrika Lorentza i dlatego nazwano go jego nazwiskiem.

Kierunek działania siły Lorentza w zależności od ładunku cząstki
Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym

Wzór określa, jak siła działająca na ładunek zależy od pola elektrycznego i pola magnetycznego (składników pola elektromagnetycznego):

gdzie:

W przypadku, gdy terminem „siła Lorentza” określa się tylko samą składową magnetyczną tej siły[2], wzór na jej obliczanie zredukuje się do formuły następującej:

W ośrodkach ciągłych

edytuj

Dla ośrodków ciągłych ładunek elektryczny wyraża się poprzez jego gęstość   a natężenie prądu przez gęstość prądu   wówczas:

 

Składowa magnetyczna siły Lorentza dla przewodników z prądem nazywana jest siłą elektrodynamiczną.

Czterowektor siły Lorentza

edytuj

Czterowektor siły Lorenzta w elektrodynamice klasycznej jest określony według wzoru:

 
(1)

gdzie:

 
(2)

Wykorzystując definicję tensora pola elektromagnetycznego można obliczyć część czasową i przestrzenną czterowektora siły w elektrodynamice klasycznej, zatem po wywodach mamy:

 
(3)

gdzie:

  •   jest to wektor siły Lorentza,
  •   jest to wektor pędu cząstki,
  •   jest to całkowita relatywistyczna energia cząstki,
  •   jest to definicja współczynnika  

gdzie:

  •   jest to szybkość cząstki,
  •   jest to prędkość fal elektromagnetycznych w szczególności światła.

Powyższa definicja czterowektora siły w elektrodynamice klasycznej jest zgodna (taka sama) w szczególnej teorii względności.

Siła Lorentza w szczególnej teorii względności

edytuj

Zależność między siłą a pędem pozostaje prawdziwa również dla cząstek relatywistycznych:

 
 

Siłę Lorentza w szczególnej teorii względności opisuje zależność:

 

gdzie:

 

jest czynnikiem Lorentza,   – prędkością cząstki, a   to prędkość światła w próżni.

Praca siły

edytuj

Szybkość zmiany energii (moc) wywołana ruchem cząstki w stałym polu wynosi:

 

Oznacza to, że tylko pole elektryczne wykonuje pracę.

Ruch cząsteczki w polu o zmiennym natężeniu musi uwzględniać zjawisko powstawania pola elektrycznego w wyniku zmian pola magnetycznego i powstawania pola magnetycznego w wyniku zmian pola elektrycznego.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Siła Lorentza, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-22].
  2. Andrzej Januszajtis Fizyka dla politechnik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 123, bez ISBN.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj