Siła wypadkowa

Siła wypadkowasiła, która zastępuje działanie kilku sił, przyłożonych do tego samego ciała. Siła wypadkowa powoduje zmianę pędu ciała, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona

Siła F jest siłą wypadkową dwóch sił F1 i F2.

Siła wypadkowa jest sumą wektorową sił działających na dane ciało. Siły, tworzące sumę wektorową nazywa się siłami składowymi. Siły składowe, mogą być rzeczywiście działającymi siłami lub składowymi innych sił.

W wypadku ciał rozciągłych znikanie siły wypadkowej nie oznacza, że nie ma żadnych skutków działania sił. Jeżeli poszczególne siły składowe zaczepione są w różnych punktach ciała, to może istnieć nieznikający wypadkowy moment siły, zmieniający obrót ciała. W wypadku ciał rozciągłych, które nie są doskonale sztywne, skutkiem działania sił może być jego odkształcenie.

Zobacz teżEdytuj