Siły endogeniczne

Siły endogeniczne - procesy wywołane energią z wnętrza Ziemi: