Siły jądrowe - siły, które wiążą ze sobą protony i neutrony w jądrze atomowym. Są szczególnym przypadkiem oddziaływań silnych.

Ich właściwości:

  • krótki zasięg (rzędu femtometrów)
  • są siłami przyciągającymi, dla bardzo małych odległości między nukleonami stają się siłami odpychającymi
  • w przybliżeniu siły p-p, n-p i n-n są równe
  • występują tylko w jądrach atomowych, bo są krótkozasięgowe
  • siła tych oddziaływań jest ok. stokrotnie większa od sił elektrostatycznych
  • wykazują niezależność od ładunku elektrycznego
  • występują tylko pomiędzy nukleonami
  • mają charakter dwuciałowy, tzn. obecność innych nukleonów ma niewielki wpływ na oddziaływanie pary nukleonów
  • wykazują tzw. wysycenie: za pomocą sił jądrowych oddziałują na siebie tylko najbliżej leżące nukleony

Linki zewnętrzne edytuj