Siły zewnętrzne

Siły zewnętrzne – w wytrzymałości materiałów to siły działające na ciało - konstrukcje lub jej element. Siły zewnętrzne dzieli się na:

  • Siły czynnePi przyłożone na powierzchni ciała i pochodzące od zewnętrznych obciążeń, oraz siły przyłożone wewnątrz ciała, na przykład siła grawitacji G (ciężar ciała) lub siła bezwładności.
  • Siły biernereakcje w miejscu styku konstrukcji z podłożem lub elementu z innym elementem w węźle Ri.
Sily zewnetrzne.svg

W przypadku rozpatrywania równowagi statycznej konstrukcji (elementu) zachodzą warunki:

  • suma wektorowa wszystkich sił zewnętrznych równa jest równa zero
  • suma momentów wszystkich sił, względem dowolnie wybranego punktu równa jest zero.