Siarczek dimetylu

związek chemiczny

Siarczek dimetylu (DMS) – związek siarkoorganiczny o wzorze (CH3)2S. Bezbarwna, słabo rozpuszczalna w wodzie, palna ciecz o temperaturze wrzenia 37 °C[1][2].

Siarczek dimetylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H6S
Inne wzory (CH3)2S
H3C-S-CH3
Masa molowa 62,13 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 75-18-3
PubChem 1068
Podobne związki
Podobne związki eter dimetylowy, siarczan dimetylu, dimetyloamina
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W dużych stężeniach ma charakterystyczny nieprzyjemny zapach[1]. W bardzo niskich stężeniach wpływa na polepszenie aromatu piwa, natomiast w stężeniach przekraczających próg wyczuwalności jest odpowiedzialny za zapach powstający podczas gotowania niektórych warzyw, zwłaszcza kukurydzy, kapusty, buraków i owoców morza.

W przemyśle jest wykorzystywany w procesie rafinacji ropy naftowej i w przemyśle petrochemicznym do kontroli procesów produkcji koksu i tlenku węgla[3].

PrzypisyEdytuj