Siarczek wapnia

związek chemiczny

Siarczek wapnia (CaS) – nieorganiczny związek chemiczny sól wapnia i kwasu siarkowodorowego. Tworzy białe kryształy o strukturze typu NaCl. Jak wiele siarczków ma zapach siarkowodoru – jest to spowodowane uwalnianiem tego gazu podczas hydrolizy:

Siarczek wapnia
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CaS

Masa molowa

72,14 g/mol

Wygląd

białe, krystaliczne ciało stałe

Identyfikacja
Numer CAS

20548-54-3

PubChem

10197613

DrugBank

DB11211

Podobne związki
Inne aniony

tlenek wapnia

Inne kationy

siarczek magnezu, siarczek baru, siarczek strontu

Podobne związki

siarczek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
CaS + H2O → Ca(SH)(OH)
Ca(SH)(OH) + H2O → Ca(OH)2 + H2S↑

Jest pośrednim produktem podczas produkcji wapna palonego z gipsu:

CaSO4 + 2 C → CaS + 2 CO2
CaS + 3 CaSO4 → 4 CaO + 4 SO2