Siarczki

sól lub inna pochodna siarkowodoru bądź związek organiczny zawierający ugrupowanie RSR (R ≠ H)

Siarczkizwiązki chemiczne zawierające atom lub atomy siarki na stopniu utlenienia −II. Związki zawierające dwa lub więcej (katenacja) atomów siarki połączonych w łańcuch −S−S−... noszą nazwę "wielosiarczki".

Jon siarczkowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

S2−

Masa molowa

32,07 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

18496-25-8

PubChem

29109

Rodzaje siarczków

Petrologia edytuj

Siarczki wielu metali występują naturalnie jako minerały siarczkowe, np. argentytsiarczek srebra Ag2S lub cynobersiarczek rtęci(II), HgS.