Siarczki

sól lub inna pochodna siarkowodoru bądź związek organiczny zawierający ugrupowanie RSR (R ≠ H)

Siarczkizwiązki chemiczne zawierające atom lub atomy siarki na stopniu utlenienia −II. Związki zawierające dwa lub więcej (katenacja) atomów siarki połączonych w łańcuch −S−S−... noszą nazwę "wielosiarczki".

Jon siarczkowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny S2−
Masa molowa 32,07 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 18496-25-8
PubChem 29109
Rodzaje siarczków

PetrologiaEdytuj

Siarczki wielu metali występują naturalnie jako minerały siarczkowe, np. argentytsiarczek srebra Ag2S lub cynobersiarczek rtęci(II), HgS.