Siatka kilometrowasiatka odniesień będąca graficzną prezentacją współrzędnych płaskich prostokątnych na opracowaniach kartograficznych, przy czym:

  • linie siatki kilometrowej opisuje się w metrach lub kilometrach;
  • dopuszcza się podawanie tylko punktów przecięcia siatki;
  • siatka kilometrowa otrzymuje nazwę od układu współrzędnych, dla którego została obliczona;
  •  początek siatki pokrywa się z początkiem układu współrzędnych płaskich prostokątnych;
  •  linie siatki biegną z południa na północ i z zachodu na wschód;
  •  punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy narożnik komórki siatki.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024 r. poz. 342)