Sieć skompensowana

Sieć skompensowana (ang. resonant earthed (neutral) system) – sieć elektroenergetyczna w której punkt neutralny jest połączony z ziemią za pomocą reaktancji indukcyjnej (dławik gaszący). Reaktancja ta kompensując składową pojemnościową prądu zwarcia z ziemią, ogranicza znacznie wartość tego prądu w miejscu zwarcia i umożliwia samoczynne wygaszenie zakłóceń podtrzymywanych łukiem elektrycznym.

Urządzenia kompensacyjne (gaszące)Edytuj

Znanych jest kilka podstawowych sposobów kompensacji prądu pojemnościowego zwarcia doziemnego:

Stopień kompensacjiEdytuj

Aby wyznaczyć stopień zestrojenia lub odstrojenia od kompensacji pełnej (rezonansu), wprowadza się pojęcie stopnia kompensacji (K), który definiuje się następującą zależnością[2]:

 

gdzie:

  – suma prądów indukcyjnych urządzeń kompensacyjnych przyłączonych do sieci,
  – pojemnościowy prąd jednofazowego zwarcia z ziemią,
 pulsacja napięcia sieciowego,
  – wymagana indukcyjność dławika gaszącego,
 pojemność jednej fazy względem ziemi.

Używa się też parametru określanego pojęciem stopień rozstrojenia układu kompensacyjnego wyrażonego następująco:

 

gdzie:

  – całkowity prądu zwarcia doziemnego.

Przepisy zalecają, aby rozstrojenie   z wyjątkiem krótkotrwałych stanów zakłóceniowych w sieci, było utrzymywane w granicach od −5% do 15%. W sieciach o dużej asymetrii pojemnościowej faz należy utrzymywać rozstrojenie w granicach od 5% do 15%. Zaleca się także, aby stosować urządzenia umożliwiające płynną regulację prądu indukcyjnego i samoczynna automatyczną regulację rozstrojenia.

PrzypisyEdytuj

  1. Opis patentowy Nr. 18113, Urządzenia do całkowitej kompensacji prądu, występującego przy zwarciu z ziemią w wielofazowych sieciach wysokiego napięcia z indukcyjnym ochronnikiem uziemiającym, Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. (Baden, Szwajcaria), (Warszawa, 30 czerwca 1933 r.).
  2. J. Strojny, J. Strzałka: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, Wyd. AGH, Kraków 2008, ISSN 0239-6114.

BibliografiaEdytuj

  • Musiał E.: Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2004, nr 63, s. 72–76.
  • Lorenc J.: Admitancyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.