Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych, rozprowadzających wodę i zaopatrujących w nią wewnętrzne instalacje wodociągowe[1].

 • rozgałęzieniowa (otwarta) – znany jest kierunek przepływu wody, który odbywa się przez przewód tranzytowy, poniżej główna ilość wody płynie przez przewody magistralne, potem występują w tym układzie przewody rozdzielcze, położone na każdej ulicy, a do nich przyłączone domy. Wady – największe średnice są na początku, w razie awarii na którymś przewodzie magistralnym zostaje odłączona zasuwa, a za nią nie ma wody. Zalety – łączna długość przewodów jest niewielka.
 • pierścieniowa (obiegowa zamknięta) zalety: jest ciągły obieg wody w sieci, gdy nastąpi awaria to zamyka się tylko pewien odcinek, a w pozostałych miejscach będzie płynąć woda nieprzerwanie. Wady – łączna długość przewodów wodociągowych w sieci jest większa niż w rozgałęzieniowym, jest nieznany kierunek przepływu wody.
 • mieszane.
Akwedukt Pont du Gard we Francji
Układanie sieci wodociągowej
Przepompownia w zabytkowej stacji wodociągów w Bydgoszczy

Podział wodociągówEdytuj

a) ze względu na zasięg terytorialny:

 • lokalne (obejmuje pojedyncze obiekty dom mieszkalny),
 • centralny zaopatruje w wodę większą jednostkę osadnicza lub miejską,
 • grupowy obejmuje kilka jednostek osadniczych, zakładów przemysłowych oddalonych od siebie,
 • okręgowy zaopatruje duże obszary na których znajdują się miasta, zakłady przemysłowe, aglomeracje miejsko-przemysłowe, wiele jednostek osadniczych.
 • wieloprzestrzenne – jednostka osadnicza, zgrupowanie przemysłu

b) według sposobu wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wodnych:

 • ogólnego przeznaczenia (zaopatruje w wodę ludność i przemysł ze wspólnych źródeł za pośrednictwem tej samej sieci),
 • pół-rozdzielczy (są 2 niezależne układy urządzeń wodociągowych dla oddzielnego pokrycia potrzeb komunalnych i potrzeb przemysł – woda o innej jakości),
 • rozdzielczy (oddzielenie potrzeb komunalnych od przemysłowych),

c) ze względu na ciśnienie:

 • ciśnieniowe (pompy),
 • ciśnieniowo-grawitacyjne (wieża ciśnień),

d) według przepustowości (małe, średnie, duże),
e) według kategorii:

 • bez przerwy dostarcza wodę,
 • pół godziny przerwy na wymianę transformatora,
 • przerwy mogą być dłuższe.

Podział sieci wodociągowejEdytuj

 • przewody magistralne (magistrale) – są to rurociągi o średnicy powyżej średnicy 250 mm. Przewody magistralne o średnicy 250 i 300 mm są jednocześnie przewodami rozdzielczymi.
 • przewody rozdzielcze – są to przewody powyżej ⌀ 80 mm do ⌀ 200 mm.
 • przyłącza domowe – to przewody o średnicy do 80 mm. W praktyce są to rurociągi o średnicy od 25 mm.

Uzbrojenie sieci wodociągowejEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. sieć wodociągowa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-02-04].