Siemianowice Śląskie

miasto w województwie śląskim

Siemianowice Śląskie (śl. Siymianowicy, niem. Siemianowitz, Laurahütte; 1923–1927 Huta Laura-Siemianowice[2]) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, położone nad rzeką Brynicą, na Wyżynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

Siemianowice Śląskie
miasto na prawach powiatu
Ilustracja
Siemianowicki Ratusz
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Konurbacja górnośląska
Data założenia 1178
Prawa miejskie 1932
Prezydent Rafał Piech
Powierzchnia 25,5 km²
Wysokość 260–294,9 m n.p.m.
Populacja (31.12.2019)
• liczba ludności
• gęstość

66 841[1]
2621,2 os./km²
Strefa numeracyjna (+48) 32
Kod pocztowy 41-100, 41-103 i 41-106
Tablice rejestracyjne SI
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Ziemia50°19′37″N 19°01′50″E/50,326944 19,030556
TERC (TERYT) 2474011
SIMC 0943150
Hasło promocyjne: Siemianowice dobre, bo Śląskie
Urząd miejski
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
Strona internetowa
BIP

GeografiaEdytuj

PołożenieEdytuj

Siemianowice Śląskie leżą na garbie chorzowsko-bytomskim, który leży na Wyżynie Katowickiej będącej częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Miasto położone jest na terenie charakteryzującym się słabym naturalnym rozwinięciem rzeźby, jednak jest dość urozmaicona. Znajdują się liczne niecki, rowy, doliny rzeczne oraz łagodne wzgórza. Przez miasto przepływa Brynica oraz kilka mniejszych rzek[3].

Najwyższe wzniesienie znajduje się w Bytkowie – 320 m n.p.m., a najniższe punkty Siemianowic leżą na terenie dawnych Sadzawek i w dolinie Brynicy – najniższy punkt wysokości 260 m n.p.m.[4] W topografii Siemianowic znaczna rolę odgrywają obok form naturalnych także formy będące rezultatem działalności człowieka. Są to hałdy, zwałowiska skały płonnej. Istnieją również zagłębienia powierzchni będące rezultatem: eksploatacji piasku i węgla. Pod względem geologicznym, Siemianowice położone są w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, obejmującym cały Górnośląski Okręg Przemysłowy i Rybnicki Okręg Węglowy. Siemianowice graniczą z: Katowicami, Chorzowem, Będzinem, Czeladzią, Piekarami Śląskimi i Wojkowicami.

Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.

KlimatEdytuj

Klimat miasta cechuje się pewną przewagą klimatu oceanicznego nad kontynentalnym. Maksymalna temperatura występuje najczęściej w lipcu i o kilka stopni przekracza 30 °C[4]. Minimalna temperatura zdarza się w styczniu lub lutym i sięga około –20 °C. Średnia roczna temperatura oscyluje wokół 8 °C[4]. Opady w mieście wynoszą przeciętnie 660–700 mm rocznie[4], a najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec. W mieście dominuje wiatr o kierunku południowo-zachodnim i zachodnim. Klimat Siemianowic był na przestrzeni XIX i XX zachwiany przez zanieczyszczenia atmosfery, zadymienia i zapylenia. Po upadku przemysłu ciężkiego, powietrze oczyściło się.

GlebaEdytuj

Gleby w Siemianowicach Śląskich najczęściej wykształcone są na podłożu czwartorzędowych osadów wodno-lodowcowych, czyli piasków, gliny oraz iłów. Podglebie utworzone z glin, glin piaszczystych, rzadziej z iłów, stanowi warstwę nieprzepuszczalną dla wód opadowych infiltrujących w głąb. W takich miejscach powstają stałe lub czasowo występujące strefy zawilgoceń i podtopień warstwy glebowej. Na podłożu holoceńskich osadów rzecznych (piaski, żwiry) na tarasie rzeki Brynicy w okolicach Bańgowa i Przełajki wykształciły się mady. Na podłożu triasowych skał węglanowych (wapienie, dolomity, margle) wykształciły się rędziny. Na północ od parku Pszczelnik, w Bańgowie i Przełajce na podłożu triasowych skał węglanowych (wapienie, dolomity, margle) wykształciły się również rędziny. Natomiast w Michałkowicach jest gleba triasu środkowego, czyli wapień muszlowy oraz triasu dolnego, czyli ret. Rędziny są najbardziej urodzajnymi glebami w Siemianowicach, generalnie przeważają w nim jednak gleby gliniasto-piaszczyste średniej i gorszej jakości. Na znacznej powierzchni miasta, a przede wszystkim na południu gleba jest zdegradowana w wyniku działalności przemysłu ciężkiego. Głównymi źródłami skażeń gleb są: składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, emisje gazów i pyłów oraz ścieki przemysłowe. Największym problemem Siemianowickich gleb są skażenia metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem i cynkiem).

Głównym surowcem mineralnym wydobywanym w mieście był węgiel kamienny, a na północy rudy cynku i ołowiu. Oba surowce eksploatowane były metodą podziemną. Metodą odkrywkową wydobywane były gliny, piasek oraz wapienie. W złożu, w pokładach pozostało 51,3 mln ton węgla zasobów pozabilansowych, w tym grupy A – 29,6 mln ton i B – 21,7 mln ton[4].

HydrologiaEdytuj

Miasto w całości zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, oprócz północno-zachodniej części Michałkowic gdzie niewielki fragment dorzecza rzeki Odry (zlewnia Bytomki). Dział wodny I rzędu rozgraniczający oba dorzecza w Siemianowicach ma jednak przebieg niepewny, z powodu deformacji wywołanych działalnością górniczą. Dorzecze rzeki Wisły w granicach miasta to prawie wyłącznie fragment zlewni rzeki Brynicy, która stanowi północno-wschodnią granicę miasta na Przełajce i częściowo na Bańgowie. W całym mieście uchodzi do Brynicy tylko jeden ciek wodny – Rów Michałkowicki, który stanowi prawy dopływ rzeki. W południowo-wschodniej części miasta istnieje, również prawobrzeżny, dopływ rzeki Brynicy – Rów Siemianowicki, który uchodzi do tej rzeki już na terenie sąsiedniego miasta Katowice. Niestety, wymienione cieki wodne są bardzo zanieczyszczone z powodu wpuszczania do nich ścieków przemysłowych i komunalnych.

 
Staw w Parku Górnik

Na terenie Siemianowic Śląskich znajduje się kilkadziesiąt zbiorników wody stojącej. Są to jednak zbiorniki sztuczne. W większości są to zbiorniki podpoziomowe o konstrukcji ziemnej, w których utrzymywanie się wody jest możliwe na skutek zalegania w podłożu warstw gleby słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Znaczna część zalewisk powstała w wyniku prowadzonego wydobycia węgla. Ważnym problemem tychże zbiorników jest niedobór wody i wysychanie. Jest to często spowodowane zaprzestaniem dostarczania wód podziemnych z zamkniętych kopalni. Liczba bakterii coli, coli typu kałowego, paciorkowców kałowych i innych niebezpiecznych dla zdrowia jest w siemianowickich zbiornikach często znacznie przekroczona i nie ma możliwości kąpieli i korzystania z wód w celach rekreacyjnych.

Fauna i floraEdytuj

Udział terenów zielonych szacuje się na 45% powierzchni miasta, co stawia Siemianowice Śląskie pod tym względem na jednej z czołowych pozycji w aglomeracji katowickiej. W mieście żyje 10 gatunków płazów zaliczanych do grupy bioindykatorów. Do najczęściej spotykanych należą m.in. traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, rzekotka drzewna i żaba wodna. Z występujących w mieście gadów najłatwiej zaobserwować jaszczurkę zwinkę, w Małym Stawie Brysiowym można natomiast zaobserwować zaskrońca zwyczajnego. Najpospolitsze ptaki to m.in. kaczka krzyżówka, bażant, łyska, gołąb miejski i sierpówka (łącznie 90 gatunków ptaków). Ze ssaków owadożernych spotkać można jeża, kreta oraz ryjówkę aksamitną. Ponadto w mieście żyją również nietoperze oraz łasice. Najliczniej reprezentowany jest rząd gryzoni – występują ssaki takie jak: mysz polna, szczur wędrowny, nornik, wiewiórka, karczownik ziemnowodny, piżmak czy chomik europejski. Na terenie Siemianowic Śląskich można spotkać także zająca szaraka i sarnę – jako jedynego ssaka średniej wielkości[4], oraz dzika.

W Siemianowicach występuje 21 gatunków roślin chronionych[4].

Podział administracyjnyEdytuj

Siemianowice Śląskie zajmują powierzchnię 25,5 km² i podzielone są na 5 dzielnic administracyjnych:

Demografia[5]Edytuj

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
Jednostka osób % osób % osób %
Populacja 69 539 100 36 295 52% 33 244 48%
Gęstość zaludnienia
[mieszk./km²]
2727,0 1423,3 1303,7

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011 narodowość śląską podało 20 832 siemianowiczan, czyli 29,7% mieszkańców miasta[6].

Piramida wieku mieszkańców Siemianowic Śląskich w 2014 roku[7].
 

Nazwa miastaEdytuj

 
Nazwa „Siemianowice” na mapie z 1792 r.

Pochodzenie nazwy Siemianowice nie jest do końca wyjaśnione. Najbardziej prawdopodobne są:

 • od początkowych słów śląskiego wyrażenia "sie mi tak zdowo" (tak mnie się wydaje)
 • od siedmiu chat, które nazwano Siedminowice/Siedmionowice
 • od legendy o Siemionie/Siemianie, Michale i Macieju lub Siemionie/Siemianie, Michale i Jakubie
 • od nazwy „ziemia nawa”, czyli ziemia wydarta wodzie[potrzebny przypis]

W 1923 r. utworzono gminę Huta Laura-Siemianowice, łącząc gminy: Siemianowice i Huta Laura[8]. Nazwę gminy zmieniono 23 lutego 1927 na Siemianowice Śląskie[2].

HistoriaEdytuj

 
Położenie Siemianowic w powiecie katowickim (1946)

Siemianowice Śląskie uzyskały prawa miejskie w 1932, gmina miała wówczas 43 tys. mieszkańców i uchodziła za największą wieś w Europie. Dzieje miejscowości sięgają jednak średniowiecza. Były wówczas niewielką osadą dworską. Pod koniec XVIII wieku zaczął się rozwijać przemysł górniczy. Przełomowym momentem w dziejach Siemianowic była decyzja hrabiego Łazarza III Henckel von Donnersmarcka, tytularnego wolnego pana stanowego na ziemi bytomskiej, o uczynieniu tutejszego pałacu swoją siedzibą. Zainicjował on intensywny rozwój przemysłu, który kontynuowali kolejni spadkobiercy. Na przełomie XIX i XX wieku Siemianowice charakteryzowały się już intensywnie rozwiniętą zabudową miejską, chociaż pozostawały formalnie jedną z największych wsi Europy. Po II wojnie światowej nadal trwał szybki rozwój miasta, zaczęły powstawać nowe osiedla i ciągle rozwijały się kopalnie i huty. Po transformacji w 1989 r. w mieście prawie upadł przemysł ciężki, panowało duże bezrobocie. Obecnie bezrobocie systematycznie spada, w 2018 r. wynosiło 7,3%, podczas gdy średnia dla województwa śląskiego wynosi 5,3%[9].

GospodarkaEdytuj

 
Huta „Laura” (Laurahütte) w Siemianowicach (1840)

Gospodarka w Siemianowicach Śląskich zaczęła się rozwijać na dużą skalę od początku XIX wieku, wcześniej ludność miejscowa utrzymywała się głównie z rolnictwa, gospodarki leśnej i hodowli ryb. Intensywny rozwój gospodarczy w Siemianowicach wiąże się z otwarciem w 1786 roku pierwszej kopalni węgla kamiennego „Leśna” i pierwszej huty „Hohenlohe” w 1804 roku. W następnych dziesięcioleciach zaczęły powstawać kolejne huty, także cynku oraz kopalnie. W 1835 ukończono budowę huty „Laura”, której głównym udziałowcem był hrabia siemianowicki, Hugo Henckel von Donnersmarck, wnuk Łazarza III. Rozwój przemysłowy w Siemianowicach sprzyjał napływowi ludności. W latach 1853–1855 powstała kolej wąskotorowa z Tarnowskich Gór i Bytomia przez: Bytków, Hutę „Laura”, Hutę „Jerzego” aż do Brzęczkowic. W kolejnych latach XIX wieku na terenie dzisiejszych Siemianowic powstawały kolejne linie kolejowe, a przemysł dalej się rozwijał. W 1868 powstała Fabryka Śrub i Nitów (obecnie funkcjonuje pod nazwą: Fabryka Elementów Złącznych). Rok później Fitzner założył Fabrykę Kotłów Parowych, która funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej, kiedy to produkcję przestawiono na produkcję broni. Po wojnie utrzymano ten stan o tyle, że fabryka funkcjonowała jako zakład wojskowy, m.in. naprawiano tabor, a z czasem zaczęto produkować pojazdy opancerzone. Przyjęto nazwę: Wojskowe Zakłady Mechaniczne (obecnie od sierpnia 2014 r. Rosomak S.A.). Po II wojnie światowej miasto liczyło ponad 82 tys. mieszkańców. Działały kopalnie, huty i inne zakłady.Przełom XX i XXI przyniósł w Siemianowicach, podobnie jak w okolicznych miastach GOP szereg niekorzystnych zmian i strat materialnych. Zamknięta została jedna z największych w kraju kopalnia „Siemianowice”, pomimo że niezależne ekspertyzy dawały podstawy do jej dalszej eksploatacji[potrzebny przypis]. Nastąpiła likwidacja większości państwowych zakładów przemysłowych w tym Huty Jedność przekształconej w spółkę Skarbu Państwa, który nie zapewnił środków na ukończenie zaawansowanej już inwestycji w nową walcownię. W mieście w wyniku restrukturyzacji wystąpiły liczne problemy społeczne – spadek zaludnienia, wysokie bezrobocie strukturalne, emigracja zarobkowa młodych, wykształconych ludzi, masowe grabieże mienia na terenach poprzemysłowych i kolejowych. Niekorzystnym zmianom społecznym miasto przeciwdziałało, organizując dodatkowe kursy edukacyjne dla młodzieży, szkolenia dla bezrobotnych oraz budując nowe obiekty sportowe i zachęcając inwestorów. W ostatnim okresie w mieście zainwestowały firmy Adient (producent części samochodowych) i Ugine & Alz (obecnie ArcelorMittal Stainless Service), dzięki czemu spadło bezrobocie.

InfrastrukturaEdytuj

DrogowaEdytuj

Siemianowice posiadają w miarę dogodne połączenia drogowe z resztą kraju dzięki położeniu w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W odległości około 30 km położony jest port lotniczy Katowice-Pyrzowice. W Siemianowicach wzrasta natężenie ruchu samochodowego. Od kilku lat planuje się budowę obwodnicy wschodniej, która będzie elementem drogi z Katowic do Pyrzowic i zachodniej – wspólnie z Chorzowem.

Przez miasto przebiega Droga Krajowa nr 94 ze Zgorzelca do Krakowa, Rzeszowa i dalej do Korczowej

W mieście jest 225 nazwanych ulic,które dają sieć 103 km dróg.[potrzebny przypis]

Tramwaje i autobusyEdytuj

Tramwajem do Siemianowic można się dostać z Katowic do pętli przy Placu Skargi w centrum miasta. W latach 1899–2009 funkcjonowało również połączenie tramwajowe z Chorzowem. Pierwszy międzymiastowy parowy tramwaj uruchomiono na trasie Siemianowice – Katowice w roku 1896, a w 1898 uruchomiono na tej trasie tramwaj elektryczny (jako pierwsze połączenie zelektryfikowane w aglomeracji). Na przełomie XIX i XX wieku w mieście funkcjonowała zajezdnia. Wielokrotnie planowano budowę połączeń tramwajowych z Siemianowic w kierunku Bytomia przez Michałkowice i Czeladź, niestety planów nie zrealizowano. Obecnie w mieście istnieją połączenia komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Przez miasto przebiega 29 linii autobusowych (0, 5, 22, 27, 30, 30N, 42, 43, 50, 72, 74, 91, 96, 98, 110, 119, 133, 168, 170, 190, 196, 222, 296, 662, 663, 664, 665, 860, 974) oraz linie tramwajowe 13 i 16.

KolejowaEdytuj

Przez centrum miasta i Bytków przebiega dwutorowa linia kolejowa nr 161 Katowice Szopienice Północne-Chorzów Stary, na której znajduje się dworzec, od 1969 wykorzystywana jedynie w ruchu towarowym. W 2005 PKP wyburzyły zabytkowy budynek dworcowy z 1870. W północnej części miasta przebiegają linie dawnej kolei piaskowej z Jaworzna i Łagiszy w kierunku Bytomia. Najbliższy dworzec kolejowy czynny dla ruchu pasażerskiego znajduje się obecnie w Katowicach, w odległości 8 km od centrum miasta. W latach 1870–1968 miasto posiadało pasażerskie połączenia kolejowe.

LotniczaEdytuj

W 2014 przy ul. Jana Pawła II oddano do użytku sanitarne lądowisko dla helikopterów.

Infrastruktura technicznaEdytuj

W mieście istnieją wodociągi, z których korzysta 98,8% mieszkańców; sieć kanalizacyjna i sieć gazownicza, z której korzysta 68,7% siemianowiczan; oczyszczalnia ścieków „Centrum” i zakład składowania definitywnego i utylizacji odpadów „Landeco”[4].

EdukacjaEdytuj

Pierwsza przykościelna szkoła w Siemianowicach Śląskich i okolicy powstała w 1421 roku w Michałkowicach w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy Elizy Orzeszkowej. Obecnie w mieście istnieje 12 szkół podstawowych i 11 szkół średnich. Większość siemianowickich placówek edukacyjnych to zespoły szkół.

Kluby sportowe działające w mieścieEdytuj

 1. Miejski Klub Sportowy Siemianowice Śląskie, założony 20 marca 1945 r. jako Siemianowiczanka[10] obejmuje sekcję piłki ręcznej (obecnie bez drużyny seniorskiej), piłki nożnej, hokeja na trawie, tenisa stołowego. Hala sportowa (Hala Kompleksu „Michał”) znajduje się przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, a stadion MOSiR mieszczący 1000 osób (136 siedzących) w parku Pszczelnik.
 2. Futsal Club Siemianowice Śląskie to klub Futsalowy założony w 1995 r. pod nazwą „Zryw”.
 3. Mustangi Michałkowickie to klub hokeja na trawie założony w 1993 r., korzystający ze stadionu kompleksu „Siemion” ze sztuczną nawierzchnią.
 4. Międzyszkolny Klub Sportowy „START” Michałkowice to klub piłki ręcznej, założony w 2000 roku, zajmuje się szkoleniem dzieci od kategorii wiekowej młodziczek, drużyna seniorska występuje w II Lidze Kobiet w rozgrywkach PZPR; gra i trenuje w hali sportowej kompleksu „Michał”
 5. Volley Club „Górnik” Siemianowice Śląskie to klub Siatkarski trenuje i gra na hali sportowej kompleksu „Michał”
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Michałkowice” to klub siatkarski zajmujący się szkoleniem dzieci i młodzieży, grający w hali sportowej Kompleksu Sportowego „Michał”.
 7. Uczniowskie kluby sportowe: Wodnik, Jedność, Wołodyjowski (szermierka, przy SP4 w Michałkowicach).

Kultura i rozrywkaEdytuj

Budynek Muzeum w Siemianowicach
 
Widok od tylnej strony
 
Widok od strony wejścia
 
Siemianowicki amfiteatr

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” oferuje: korty tenisowe, boiska piłkarskie, basen odkryty, halę sportową. MOSiR „Michał” oferuje: basen kryty ze zjeżdżalnią o długości 86 m, sauną i jacuzzi oraz halę sportowo-widowiskową. Miasto posiada również boisko do hokeja na trawie, strzelnicę myśliwską, pole golfowe, kręgielnie i centrum rozrywki, amfiteatr w Parku Miejskim i 100-letnią pływalnię. Od 1966 roku w Siemianowicach działa Muzeum Miejskie znajdujące się w zabytkowym budynku z XVIII wieku, ze stałą wystawą rzeźb w węglu i innymi przedstawiającymi historię, kulturę miasta i Górnego Śląska.

Muzea i ośrodki kultury:

 • Muzeum Miejskie
 • Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45
 • Siemianowickie Centrum Kultury „Willa Fitznera”
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Jordana
 • Siemianowickie Centrum Kultury „Jarzębina”
 • Dom Kultury „Chemik”
 • Miejska Biblioteka Publiczna

Ośrodki sportowe:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”
 • Kompleks Sportowy „Siemion”
 • Kompleks Sportowy „Michał”

Parki:

Trasy rowerowe:

 • w Parku Górnik
 • w okolicach stawu pod Chorzowem
 • w Lasku Bytkowskim
 • w Alpach Wełnowieckich
 • w Parku Miejskim
 • w okolicach Bażantarni
 • w Pszczelniku
 • na Przełajce, w okolicy Brynicy

Inne:

 • Pole golfowe
 • Kręgielnia Renoma
 • Strzelnica myśliwska

Lokalne mediaEdytuj

ArchitekturaEdytuj

 
Kamienica przy ulicy 27 Stycznia

Miasto ma dużo familoków czy kamienic w centrum i Michałkowicach. W Centrum, Michałkowicach, Bytkowie i częściowo Bańgowie znajdują się osiedla bloków mieszkalnych wybudowanych przed 1990. Rolniczy charakter nieznacznie zachował się w Michałkowicach, w dużej mierze na Bańgowie i zupełnie w Przełajce.

ZabytkiEdytuj

 • Zespół pałacowo-parkowy – jeden z największych pałaców w Polsce (największy na terenie woj. śląskiego), obecnie remontowany.
 • Pałac w Michałkowicach (Dom Technika „Zameczek” w Parku Górnik) – dawny pałac Mieroszewskich, później Rheinbabenów. Miejsce w których odbywają się imprezy kulturalne i koncerty.
 • Spichlerz – budynek spichlerza, zbudowany przez hrabiego Henckel von Donnersmarcka, w XVIII wieku, obecnie służy jako siedziba Muzeum Miejskiego.
 • Pałacyk romantyczny z XIX wieku w Parku Górnik – przypominający zamek budynek w którym mieszkał ogrodnik opiekujący się parkiem otaczającym Pałac w Michałkowicach.
 • Kościół pw. św. Krzyża z XIX wieku.
 • Kościół pw. św. Michała Archanioła.
 • Kościół ewangelicki im. Marcina Lutra.
 • Kościół św. Antoniego z Padwy
 • Figura św. Jana Nepomucena.
 
Figurka św.Jana Nepomucena. W tle widoczny Pałac Mieroszewskich
 • Krzyż przy ul. Watoły.
 • Cmentarz choleryczny na Sośniej Górze.
 • Ratusz w Siemianowicach Śl.
 • Ratusz w Hucie Laura.
 • Willa przemysłowca Wilhelma Fitznera, tzw. Willa Fitznera.
 • Biurowiec fabryki kotłów parowych Fitznera.
 • Tzw. willa burmistrza Huty Laura.
 • Centrum Leczenia Oparzeń.
 • Budynek poczty głównej.
 • Pływalnia przy ul. J. Śniadeckiego.
 
Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich (2019)
 • Centrum kultury przy ul. Niepodległości (dawna gospoda Adolfa Geislera).
 • Browar.
 • Willa dyrektora kopalni przy ul. Oświęcimskiej.
 • Budynek dyrekcji kopalni przy ul. Olimpijskiej.
 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Cmentarnej i ul. Szyb Pszczelnik[12].

Miejsca Pamięci NarodowejEdytuj

 
Grób Nieznanego Żołnierza
 • Grób Nieznanego Żołnierza – znajduje się na Placu Wolności. Widnieje na nim napis: „Nieznanemu żołnierzowi poległemu w walkach o wolność Polski w hołdzie wdzięczni mieszkańcy Siemianowic Śl. 1 XI 1945 r.”
 • Pomnik Czynu Powstańczego – znajduje się również na Placu Wolności. Wyryte jest na nim 27 nazwisk ludzi poległych w Powstaniach Śląskich.
 • Pomnik Wojciecha Korfantego – usytuowany przy zbiegu ulic Chopina i Sportowców. Został ofiarowany dyktatorowi III powstania śląskiego w jego 65. rocznicę.
 • Pomnik Obrońców Kopalni „Michał” – ustawiony jest przy murach kopalni „Michał” w Michałkowicach. Wyryte są na nim słowa: „Chwała poległym bohaterom”, a także 11 nazwisk poległych obrońców.
 • Tablica Patriotów – wmurowana jest w ścianę dawnego budynku dyrekcji Huty „Jedność” przy ulicy 27 Stycznia. Wyryty napis na tablicy głosi: „Na wieczną chwałę patriotom polskim zamordowanym i katowanym przez zbirów hitlerowskich w latach 1939–1944”.
 • Pomnik Czynu Niepodległościowego – mieści się on na Placu Skargi, upamiętnia on czterech wybitnych siemianowickich dowódców: pułkownika Jana Emila Stanka, podpułkownika Tadeusza Majcherczyka-Zdana oraz podporuczników Karola Gajdzika i Walentego Fojkisa.

AdministracjaEdytuj

Siemianowice Śląskie są miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta Siemianowic Śląskich 23 radnych[13]. Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta, którym obecnie jest Rafał Piech. Siedzibą władz miasta jest Urząd Miasta przy ul. Jana Pawła II.

Miasto jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Miast Polskich.

Miasta partnerskie[14]:

Miasto Kraj Data podpisania umowy
Köthen   Niemcy 1993
Wattrelos   Francja 1993
Jabłonków   Czechy 1998
Mohacz   Węgry 1999
Câmpia Turzii   Rumunia 2001

Wspólnoty wyznanioweEdytuj

Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

Kościół rzymskokatolicki:

 • parafia św. Michała Archanioła
 • parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • parafia św. Krzyża
 • parafia św. Antoniego
 • parafia Ducha Świętego
 • parafia św. Jana Sarkandra
 • parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP:

Świadkowie Jehowy:

 • zbór Bytków
 • zbór Miasto
 • zbór Michałkowice
 • zbór Tuwim z Salą Królestwa ul. Hermana Wróbla-Korfantego 14[15]
 
Kościół pw. Świętego Krzyża w Siemianowicach Śl, luty 2019

Służba zdrowiaEdytuj

 
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 
Centrum Leczenia Oparzeń

Siemianowicki Szpital Miejski powstał na bazie szpitali, które uruchomiono w latach międzywojennych. Szpital nr 1 przy ul. Jana Pawła II 1a – powstał na bazie szpitala Spółki brackiej, Szpital Miejski przy ul. 1 Maja 9 – na bazie zakładu leczniczego ówczesnej huty „Laura” (obecna Huta „Jedność”).

W mieście znajduje się również jedna z najnowocześniejszych w Europie i najnowocześniejsza w Polsce klinika leczenia oparzeń, która powstała w zabytkowym budynku szpitala Spółki brackiej, tuż obok Szpitala Miejskiego.

W skład szpitala wchodzą:

 • Izba przyjęć z ambulatorium
 • Oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
 • Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
 • Oddział leczenia oparzeń
 • Oddział Rehabilitacji
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia leczenia oparzeń
 • Pracownia hiperbarii tlenowej

Prezydenci Siemianowic Śląskich po 1989Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Prezydenci Siemianowic Śląskich.

Rada MiastaEdytuj

Rada Miasta Siemianowice Śląskie
Ugrupowanie 2002-2006[18] 2006-2010[19] 2010-2014[20] 2014-2018[21] 2018-2023[22]
Echo Siemianowic 6 - - - -
Razem dla Siemianowic 5 - - - -
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4 (SLD-UP) 1 (LiD) 2 3 (SLD Lewica Razem) 1 (SLD Lewica Razem)
Siemianowicki Ruch Samorządowy 3 - - - -
Wspólnota 2 - - - -
Alternatywa dla Siemianowic Śląskich 2 - - - -
Członkowie Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 1 - - - -
Jacek Guzy i Forum Samorządowe - 8 7 5 -
Platforma Obywatelska - 7 6 5 4 (Koalicja Obywatelska)
Prawo i Sprawiedliwość - 5 4 4 4
Porozumienie Samorządowe dla Rozwoju Siemianowic Śląskich - 2 - - -
Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic - - 4 5 10
SIM i Autonomiści Śląscy - - - 1 -
Samorządowcy 2018 - - - - 3
Wspólnie dla Siemianowic - - - - 1

SiemianowiczanieEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Siemianowicami Śląskimi.

Urodzeni w SiemianowicachEdytuj

Artyści:

Sportowcy:

Kapłani:

Politycy:

Inni:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
 2. a b Dz.U. Śl. 1927 Nr 5, poz. 9.
 3. Anna WANTUCH Joanna CUDAK Igor BRODZIŃSKI Lidia RAZOWSKA-JAWOREK: Siemianowice Śląskie. [dostęp 2011-12-19].
 4. a b c d e f g h Opis stanu poszczególnych elementów środowiska. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie. [dostęp 2012-04-16].
 5. Dane na 31 grudnia 2012 r.
 6. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej: Narodowość śląska w powiatach wg GUS (pol.). Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. [dostęp 2015-03-13].
 7. Siemianowice Śląskie polskawliczbach.pl, w oparciu o dane GUS.
 8. http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/bip-siemianowicesl/komunikaty/_012_227593.pdf
 9. Miasto, siemianowice.pl [dostęp 2019-05-25] (pol.).
 10. Skarb - MKS Siemianowice Śląskie, www.90minut.pl [dostęp 2019-08-23] (pol.).
 11. OPAC WWW, opacwww.bs.katowice.pl [dostęp 2020-01-06].
 12. SPIS OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (pol.) wkz.katowice.pl [dostęp 2020-06-02]
 13. Zarządzenie Nr 111 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r., Nr 64, poz. 1062).
 14. Siemianowice.pl – miasta partnerskie.
 15. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-17].
 16. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe 2014 (pol.). 2014-12-01. [dostęp 2014-12-01].
 17. Siemianowice.net.pl, Rafał Piech zostaje prezydentem z rekordowym poparciem - Siemianowice Śląskie informacje, siemianowice.net.pl [dostęp 2018-11-05].
 18. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26].
 19. Geografia wyborcza - Wybory samorządowe - Państwowa Komisja Wyborcza, wybory2006.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26] (pol.).
 20. Dituel Sp., Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo śląskie - - m. Siemianowice Śląskie, wybory2010.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26].
 21. PKW | Samorząd 2014, samorzad2014.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26].
 22. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26].

BibliografiaEdytuj

 • Antoni Halor: „Przewodnik Siemianowicki, wędrówki po mieście i okolicy”. Siemianowice Śląskie 2000
 • praca zbiorowa „Siemianowice Zarys rozwoju miasta”. Katowice 1969
 • Krzysztof Soida: „Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku” T1 Katowice 1996

Linki zewnętrzneEdytuj