Sierżant Policji

stopień służbowy w Policji

Sierżant Policji (sierż.) – najniższy stopień podoficerski w Policji. Niższym stopniem jest starszy posterunkowy, a wyższym jest starszy sierżant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu sierżanta dwóch lat. Odpowiednik w wojsku stopnia kaprala, starszego kaprala, plutonowego, starszego plutonowego[a], sierżanta oraz sekcyjnego, starszego sekcyjnego, młodszego ogniomistrza w Państwowej Straży Pożarnej[1].

Generalny inspektor Policji
Stopień wyższy starszy sierżant Policji
Stopień niższy starszy posterunkowy
Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik

UwagiEdytuj

  1. Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1131).

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 408).