Sierżant Policji

stopień służbowy w Policji

Sierżant Policji (sierż.) – najniższy stopień podoficerski w Policji. Niższym stopniem jest starszy posterunkowy, a wyższym jest starszy sierżant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu sierżanta dwóch lat. Odpowiednik w wojsku stopnia kaprala, starszego kaprala, plutonowego, starszego plutonowego[a], sierżanta oraz sekcyjnego, starszego sekcyjnego, młodszego ogniomistrza w Państwowej Straży Pożarnej[1].

Sierżant Policji
Stopień wyższy

starszy sierżant Policji

Stopień niższy

starszy posterunkowy

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik

Uwagi edytuj

  1. Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo art. 180 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 536).

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331).

Bibliografia edytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135