Sierakowscy herbu Ogończyk

ród szlachecki

Sierakowscy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka mająca tytuł hrabiowski.

Herb Ogończyk

PrzedstawicieleEdytuj