Silos (magazyn)

magazyn materiałów sypkich

Silosbudowla (lub część budowli) przeznaczona do składowania materiałów sypkich.

Silosy wieżowe (smukłe) w Australii Południowej.

Silosy dzieli się na płaskie (poziome) i pionowe (wieżowe).

Silosy płaskieEdytuj

 
Załadunek silosu przejazdowego.

Silosy płaskie, przeznaczone często do przygotowania i przechowywania kiszonki mają konstrukcję komorową lub rowową. Duże silosy rowowe, do których wjeżdżają pojazdy załadowujące go określane są jako silosy przejazdowe[1].

Silosy wieżoweEdytuj

Silosy o dużej wysokości to silosy wieżowe, zwane także elewatorami. Silosy takie wykonuje się jako konstrukcje żelbetowe oraz stalowe[2][3].

Silosy wysokie dzieli się również na silosy płaskodenne oraz lejowe, w których dno ma kształt leja. Silosy płaskodenne wymagają ręcznego lub z pomocą urządzeń usunięcia resztek przechowywanego materiału. W silosach lejowych nie pozostają resztki na dnie silosu, dlatego służą głównie do przechowywania materiałów do częstego rozładunku, oraz jako magazyny tymczasowe w przetwórstwie oraz transporcie przed załadowaniem na ciężarówkę czy wagon[4].

Silos może składać się z jednej lub wielu komór (silos jednokomorowy lub wielokomorowy). Obiekty te mają zazwyczaj dużą wysokość w porównaniu do wymiarów ich rzutu. Dzielą się na silosy smukłe (h > 1,5d) i krępe, zwane bunkrami.

W wyniku procesów życiowych zachodzących w przechowywanym materiale, we wnętrzu silosów może występować zmniejszona ilość tlenu, a zwiększona ilość dwutlenku węgla i innych gazów w powietrzu, co bywa przyczyną zaburzeń bądź zatrzymania oddychania u ludzi (zob. płuco pracowników silosów).

PrzypisyEdytuj

  1. Silosy na kiszonkę - ogólna charakterystyka obiektu. [dostęp 2017-05-29].
  2. Żelbetowe silosy na zboże. [dostęp 2017-05-29].
  3. Silosy. [dostęp 2017-05-29].
  4. Silosy Zbożowe. [dostęp 2017-05-29].