Sinus i cosinus całkowy

para funkcji zdefiniowanych całkami

Sinus całkowyfunkcja określona wzorem:

Wykres funkcji Si(x) i Ci(x) w zakresie [0, 8π]

lub podobna funkcja, różniąca się o stałą:

Cosinus całkowy – funkcja określona wzorem:

lub

gdzie to stała Eulera.

Całki określające te funkcje są całkami przestępnymi – nie dają się wyrazić za pomocą funkcji elementarnych. Są zaliczane do funkcji specjalnych[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. funkcje specjalne, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-05-31].

Linki zewnętrzne edytuj

  • Eric W. Weisstein, Sine Integral, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-05-31].
  • Eric W. Weisstein, Cosine Integral, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-05-31].
  •   Integral sine (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org, [dostęp 2023-05-31].
  •   Integral cosine (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org, [dostęp 2023-05-31].