Sinus i cosinus całkowy

Sinus całkowyfunkcja określona wzorem:

Wykres funkcji Si(x) i Ci(x) w zakresie [0, 8π]

lub podobna funkcja, różniąca się o stałą:

Cosinus całkowy – funkcja określona wzorem:

lub

gdzie to stała Eulera.

Całki określające te funkcje są całkami przestępnymi – nie dają się wyrazić za pomocą funkcji elementarnych.

Zobacz teżEdytuj