Otwórz menu główne
Obraz skąpodrzewiaka w RM (sekwencja FLAIR)
Obraz histologiczny (barwienie HE) skąpodrzewiaka anaplastycznego

Skąpodrzewiak (łac. oligodendroglioma) – nowotworowy, złośliwy guz mózgu wywodzący się z komórek gleju skąpowypustkowego (oligodendrocytów). Jest guzem o pośredniej złośliwości (II stopnia według WHO); wariant anaplastyczny (skąpodrzewiak anaplastyczny) jest guzem o wysokiej złośliwości (III stopnia według WHO). Skąpodrzewiak rozwija się najczęściej w płacie czołowym.

EpidemiologiaEdytuj

Występuje przede wszystkim u dorosłych, między 3. a 5. dekadą życia, nieco częściej u mężczyzn.

Objawy i przebiegEdytuj

Obraz kliniczny wynika z lokalizacji guza. Ponieważ nowotwór charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu, objawy rozwijają się powoli i mogą na wiele lat wyprzedzać rozpoznanie choroby. Jednym z dominujących objawów guza zlokalizowanego w płacie czołowym (50–65%) jest padaczka. Drugą pod względem częstości lokalizacją jest płat skroniowy.

LeczenieEdytuj

Leczenie skąpodrzewiaka jest takie jak przy gwiaździakach. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczna resekcja guza, wyniki radioterapii są określane jako kontrowersyjne.

Skąpodrzewiak anaplastyczny jest natomiast wysoce chemiowrażliwy. Najczęściej stosuje się schemat PCV (prokarbazyna, lomustyna i winkrystyna). Inne chemioterapeutyki skuteczne w leczeniu skąpodrzewiaków anaplastycznych to tiotepa, temozolomid, paklitaksel, cisplatyna.

BibliografiaEdytuj