Składnica drewna

Składnica drewna – wydzielony obszar terenu, na którym przechowywane jest drewno pozyskane w lesie. Podstawową rolą i zadaniem składnic jest magazynowanie surowca drzewnego.

Składnice drewna dzielą się na:

 • leśne – na które drewno zrywane jest pośrednio lub bezpośrednio z miejsca prowadzenia cięć:
  • przyzrębowe, zwane również leśnymi punktami przeładunkowymi- koncentrujące drewno wycięte w określonym wydzieleniu- np. podczas prowadzenia trzebieży,
  • zbiorcze- koncentrujące drewno z większego kompleksu lub z kilku wydzieleń, mogą być zlokalizowane przy szlakach kolejowych i bindugach,
 • docelowe
  • spedycyjne- najczęściej są zlokalizowane przy szlakach kolejowych,
  • spedycyjno-manipulacyjne – na których oprócz składowania (przechowywania) surowca drzewnego odbywają się procesy manipulacji drewna dla uzyskania cenniejszych sortymentów drzewnych,
  • ostateczne – przy zakładach przetwarzających drewno, podobnie jak w przypadku spedycyjno-manipulacyjnych może się odbywać manipulacja drewna.

Ze względu na roczną przepustowość składnice można podzielić na:

 • małe o przepustowości do 1000 m³ (najczęściej leśne przyzrębowe),
 • średnie o przepustowości do 10 000 m³,
 • duże o przepustowości powyżej 10 000 m³ (spedycyjne i spedycyjno-manipulacyjne).

Ze względu na stopień mechanizacji pracy składnice można podzielić na:

 • niezmechanizowane (leśne przyzrębowe),
 • częściowo zmechanizowane (zbiorcze, jak również spedycyjne),
 • zmechanizowane (spedycyjne, spedycyjno-manipulacyjne, ostateczne),
 • zautomatyzowane (spedycyjno-manipulacyjne, ostateczne).