Składowa zmienna

Dowolny sygnał można rozłożyć na sumę składowej stałej oraz składowej zmiennej.

Składowa stała sygnału to jego matematyczna wartość średnia:

Składowa zmienna to różnica pomiędzy sygnałem całkowitym a jego składową stałą:

Zobacz teżEdytuj