Składy rządów polskich

Rządy Rzeczypospolitej Obojga NarodówEdytuj

Polska pod zaboramiEdytuj

Okupacja francuska zaboru pruskiego 1806–1807Edytuj

Rządy Księstwa Warszawskiego (1807–1815)Edytuj

Rządy w Królestwie Polskim (kongresowym)Edytuj

Okres konstytucyjny 1815–1831Edytuj

Niepodległe Królestwo Polskie 1830–1831Edytuj

Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym 1831–1863Edytuj

Rządy powstania styczniowego 1863–1864Edytuj

Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym 1864–1916Edytuj

  • Rada Administracyjna (do uzupełnienia)

Władza wykonawcza w Królestwie Polskim (1917–1918)Edytuj

Rząd Republiki Polskiej (listopad 1918)Edytuj

Rządy II Rzeczypospolitej (1918–1939)Edytuj

Rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1939–1990)Edytuj

Uznawane powszechnie jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 30 września 1939 do 5 lipca 1945.

Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1944–1952)Edytuj

Rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952–1989)Edytuj

Rządy III Rzeczypospolitej (od 1989)Edytuj

# Rząd Premier Powołany Dymisja Kadencja Sejmu Ugrupowania wchodzące w skład rządu Uwagi
1 Rząd Tadeusza Mazowieckiego   24 sierpnia 1989 25 listopada 1990 X PRL SolidarnośćPZPRZSLSD pod koniec rząd tworzyły UD, Solidarność, PSL, SD, ROAD i FPD
2 Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego   12 stycznia 1991 5 grudnia 1991 KLDZChNPCSD
3 Rząd Jana Olszewskiego   23 grudnia 1991 10 lipca 1992 I PCZChNPSL-PL upadł na skutek uzyskania wotum nieufności, od 5 czerwca 1992 Radą Ministrów kierował Waldemar Pawlak
4 Rząd Hanny Suchockiej   11 lipca 1992 18 października 1993 UDKLDZChNPChDPPPPPSL-PL upadł na skutek nieuzyskania wotum zaufania
5 Drugi rząd Waldemara Pawlaka   26 października 1993 1 marca 1995 II SLDPSL
6 Rząd Józefa Oleksego   6 marca 1995 26 stycznia 1996 SLDPSL
7 Rząd Włodzimierza Cimoszewicza   7 lutego 1996 17 października 1997 SLDPSL
8 Rząd Jerzego Buzka   31 października 1997 19 października 2001 III AWSUW od 2000 roku rząd mniejszościowy AWS
9 Rząd Leszka Millera   19 października 2001 2 maja 2004 IV SLDPSLUP od 2003 roku rząd bez udziału PSL
10 Pierwszy rząd Marka Belki   2 maja 2004 19 maja 2004 SLDUP upadł na skutek nieuzyskania wotum zaufania
11 Drugi rząd Marka Belki 11 czerwca 2004 19 października 2005 SLD w rządzie mniejszościowym SLD czasowo zasiadali także pojedynczy przedstawiciele UP, UL i SDPL
12 Rząd Kazimierza Marcinkiewicza   31 października 2005 10 lipca 2006 V PiSSamoobrona RPLPR początkowo rząd mniejszościowy PiS
13 Rząd Jarosława Kaczyńskiego   14 lipca 2006 5 listopada 2007 PiSSamoobrona RPLPR pod koniec rząd mniejszościowy PiS
14 Pierwszy rząd Donalda Tuska   16 listopada 2007 18 listopada 2011 VI POPSL
15 Drugi rząd Donalda Tuska 18 listopada 2011 11 września 2014 VII POPSL
16 Rząd Ewy Kopacz   22 września 2014 16 listopada 2015 POPSL
17 Rząd Beaty Szydło   16 listopada 2015 11 grudnia 2017 VIII PiSPolska Razem / PorozumienieSolidarna Polska
18 Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego   11 grudnia 2017 15 listopada 2019 PiSPorozumienieSolidarna Polska
19 Drugi rząd Mateusza Morawieckiego 15 listopada 2019 urzęduje IX PiSPorozumienieSolidarna Polska

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Biernat, Ireneusz Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003, s. 483–485.