Skały hipabysalne

Skały hipabisalne (skały parageniczne)skały głębinowe, tworzące intruzje na średnich głębokościach (kilku kilometrów).

Skały hipabisalne występują przeważnie w formie lakkolitów, lopolitów, pni magmowych, żył magmowych. Mają średnio- lub drobnoziarnistą strukturę. Często wykazują strukturę porfirową lub porfirowatą. Do skał hipabisalnych należą: mikrogranity, aplity, pegmatyty, melafiry, dacyty, latyty, ryolity, porfiry.

BibliografiaEdytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.

Zobacz teżEdytuj