Skały krasowiejące

Skały krasowiejące, skały rozpuszczalne – grupa skał osadowych, w których, dzięki ich stosunkowo łatwej rozpuszczalności w wodzie, mogą zachodzić procesy krasowe.

Do skał krasowiejących należą m.in.: