Skały kwaśne

Skały kwaśneskały magmowe zawierające powyżej 65% SiO2 (skały z nadmiarem krzemionki, która wydziela się w postaci kwarcu).

  • Grupa skał kwaśnych obejmuje skały kwarcowo-skaleniowe.
  • Czasami wydziela się z tej grupy skały ultrakwaśne - (zawierające ponad 75% SiO2)
  • Poza kwarcem do głównych składników należą skalenie i miki, rzadziej amfibole.
  • Niekiedy mogą zawierać pirokseny.
  • Przeważnie są skałami jasnymi.

Do skał kwaśnych należą:

BibliografiaEdytuj

  • W. Ryka i A. Maliszewska. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ​ISBN 83-220-0150-9