Skały kwaśne (inaczej skały saliczne) – skały magmowe zawierające powyżej 65% SiO2 (skały z nadmiarem krzemionki, która wydziela się w postaci kwarcu).

  • Grupa skał kwaśnych obejmuje skały kwarcowo-skaleniowe.
  • Czasami wydziela się z tej grupy skały ultrakwaśne – (zawierające ponad 75% SiO2)
  • Poza kwarcem do głównych składników należą skalenie i miki, rzadziej amfibole.
  • Niekiedy mogą zawierać pirokseny.
  • Przeważnie są skałami jasnymi.

Do skał kwaśnych należą:

Bibliografia edytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.