Skala Delisle’a

skala termometryczna

Skala Delisle’askala termometryczna opracowana w 1732 roku przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle’a. Termometr, jaki stworzył Delisle, był termometrem rtęciowym. Za temperaturę 0°D ustalił punkty wrzenia wody (100°C), zaś temperatura zamarzania wody wynosi 150°D. Skala ta była używana głównie w Rosji do XVIII wieku.

Stopień Delisle’a [°D]
Wymiar [°D]
Jednostka temperatura
Źródło nazwy Joseph-Nicolas Delisle

Przeliczanie:

Oznacza to w szczególności, że temperatury wyższe niż temperatura wrzenia wody są w skali Delisle’a ujemne, natomiast poniżej tego punktu im niższa temperatura tym wyższa wartość liczbowa na tej skali.