Skala Rankine’askala termometryczna opracowana przez Williama Rankine’a.

stopień Rankine’a [°R]
Wymiar

[°R]

Jednostka

temperatury

Źródło nazwy

William Rankine

Jest to skala absolutna, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne). Temperatura ta została obliczona na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząsteczek w krysztale doskonałym.

Jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita.

Przeliczanie: