Skala Wechslera

skala testu psychologicznego

Skala Wechslera – skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 10, a odchylenie standardowe 3. W skali jest 19 jednostek.

Skala IQ Wechslera jest znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 100, odchylenie standardowe 15. W skali jest 120 jednostek. Skala ta jest używana w teście inteligencji WAIS.

Zobacz teżEdytuj